Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 03.05.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 03.05.2006 / Pykälä 124Sosiaali- ja terveyslautakunta § 124 03.05.2006

Sosiaalista toimintaa ja terveyden edistämistyötä harjoittaville järjestöille vuonna 2006 myönnettävät kohdeavustukset

STLTK § 124
Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimiala on julistanut Kainuussa (Kajaani, Sotkamo, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Suomussalmi ja Vuolijoki) toimivia sosiaalista toimintaa ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen ja yhteisöjen haettavaksi kohdeavustukset 31.3.2006 mennessä.

Lautakunta päätti kokouksessaan 8.2.2006 § 56, ettei kohdentamattomia toiminta-avustuksia myönnetä. Samalla lautakunta päätti käyttää avustuksen myöntämiskriteerinä sitä, että järjestön toimialueena on oltava koko hallintokokeiluun osallistuvan Kainuun alue.

Kohdeavustusten maksatuskäytännön yhtenäistämisen vuoksi avustukset maksetaan suoraan palvelun tai tavaran toimittajalle. Avustus on käytettävä vuoden 2006 aikana. Laskut tulee osoittaa Kainuun maakunta -kuntayhtymä/Ostolaskut, PL 401, 87070 Kainuu. Laskuissa on ehdottomasti oltava viitteenä avustusta saaneen yhdistyksen nimi sekä merkintä sosiaali- ja terveyslautakunta 3.5.2006/kohdeavustus.

Järjestöjen tukemiseen on sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2006 talousarviossa varattu 10 000 euron suuruinen määräraha.

Liitteeseen on koottu määräaikaan mennessä hakeneiden järjestöjen esittämät avustusten käyttötarkoitukset sekä anottu määrä ja ehdotus myönnettävästä avustuksesta.
Liite nro:1

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, myöntää kohdeavustukset sosiaalista toimintaa ja terveydenedistämistyötä harjoittaville järjestöille liitteen nro 1 mukaisina.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.©