Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 03.05.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 03.05.2006 / Pykälä 126Sosiaali- ja terveyslautakunta § 126 03.05.2006

Esitys maakunnallisen vammaisneuvoston perustamisesta

STLTK § 126 Kajaanin kaupungin vammaisneuvosto esittää Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallitukselle Kainuun maakunta -kuntayhtymän vammaisneuvoston perustamista. He esittävät, että Kainuun vammaisneuvosto olisi maakunnallinen vammaisneuvosto, johon kuuluisi maakunnallisten vammaisjärjestöjen edustajia sekä Kainuun maakunta -kuntayhtymän edustus. Perusteluna he esittävät, että vammaisjärjestöjen toimintamahdollisuudet ovat vaikeutuneet Kainuun maakunta -kuntayhtymän myötä. He esittävät, että Kainuun vammaisneuvosto toimisi linkkinä maakuntahallinnon ja vammaisjärjestöjen välissä maakunnallisena vammaisneuvostona.

Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimiala on suositellut järjestöille maakunnallista järjestäytymistä, jotta koko maakuntaa koskevaa yhteistyötä olisi helpompi kehittää ja toteuttaa. Tarkoitus ei kuitenkaan ole vähentää paikallisen tason sosiaali- ja terveydenhuollon ja järjestöjen välistä yhteistyötä.

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-7773033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi ja perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, puh. 044-7502424 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää:
1. perustaa maakunnallisen vammaisasiain neuvottelukunnan, johon kunnalliset vammaisneuvostot nimeävät edustajansa,
2. esittää vammaisasiain neuvottelukunnan sihteeriksi Kajaanin seudun vammaispalvelupäällikkö Maarit Sivosta ja
3. valita Kainuun sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajan vammaisasiain neuvottelukuntaan.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että maakunnallisen vammaisasiain neuvottelukunnan tehtävänä on toimia yhteistoimintaelimenä sosiaali- ja terveydenhuollon vammaispalveluihin liittyvissä asioissa sekä tehdä esityksiä kunnille niiden toimialueeseen kuuluvissa asioissa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi ja valitsi Tauno Ronkaisen sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajaksi vammaisasiainneuvottelukuntaan.©