Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 21.06.2006


 Pykälä   Otsikko
  142 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  143 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  144 Sosiaali- ja tervyeyslautakunnan kokoukset syyskaudella 2006
  145 Viranhaltijan määrääminen sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20 §:n mukaisen päätöksen tekemistä varten
  146 Ruumiiden kuljettamista koskevan sopimuksen tarkoittaman toimivaltaisen viranomaisen määrääminen
  147 Lastensuojelun perhehoidosta, perhekotihoidosta ja laitoshuollosta perittävät korvaukset ja lapselle/nuorelle maksettavat itsenäistymisvarat
  148 Yrjö ja Hanna -säätiön oikaisuvaatimus
  149 Kiinteistö Oy Puolangan perhekoti Niitty-Villan oikaisuvaatimus
  150 Sosiaalista toimintaa ja terveydenedistämistyötä harjoittaville järjestöille vuonna 2006 myönnettävät kohdeavustukset/Tukinainen ry
  151 Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1.-30.4.2006
  152 Taloussuunnittelukello 2006 - alustava aikataulu
  153 Ilmoitusasiat
  154 Pian kotipalvelun ilmoittautuminen palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi
  155 Ristilepo Ky:n ilmoittautuminen vanhusten asumis- ja hoivapalveluiden palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi
  156 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/RistilepoKy
  157 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Jukolan hoito- ja taideyhteisö
  158 Asumispalvelusäätiö ASPA:n selvitys mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen tarpeesta Kainuun maakunnan alueella
  159 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/PlusTerveys Oy
  160 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkastamisesta
  161 Viranhaltijapäätökset
  162 Palvelukoti Sinivakka Oy:n oikaisuvaatimus
  163 Kajaanin Palvelukoti Oy:n oikaisuvaatimus
  164 Turvapuhelinpalvelujen yhtenäistäminen ja uudistaminen Kainuun maakunnan alueella
  165 Markkinaoikeudelle annettu lausunto täytäntöönpanosta
  166 Katsaus

 Osallistuja  Tehtävä
  Kemppainen Tapanipuheenjohtaja
  Horto Ilkkavarapuheenjohtaja
  Kemppainen Railijäsen
  Leinonen Ahtijäsen
  Moilanen Penttijäsen
  Määttä Annelijäsen
  Ronkainen Taunojäsen
  Tervo Railijäsen
  Tolonen Kaisajäsen
  Turpeinen Pekkajäsen
  Väisänen Sannijäsen
 
  Pääkkönen Tuomososiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjattasihteeri
  Kyllönen Merjamh:n edustaja
  Juntunen Hannumh:n 1 vpj.
  Rissanen Maijamh:n 2 vpj.
  Ahonen Esash-palv. tulosalueen johtaja
  Heikkinen Helenahallintoylihoitaja
  Nykänen PäiviYmp. th:n tulosaluejohtaja
  Pikkarainen Maritakehittämispäällikkö
  Selesniemi Pirjotalouspäällikkö
  Tolonen Eijavanhuspalvelujohtaja
  Ylävaara Helenaperhepalvelujohtaja
  Tiri Helmisuunnittelupäällikkö
  Rönkkö Tapiokehittämispäällikkö


©