Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 22.11.2006


 Pykälä   Otsikko
  266 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  267 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  268 Sosiaalityön tehtävärakenteen muuttaminen Kainuun maakunta -kuntayhtymässä
  269 Pesulapalvelut Kainuun maakunnan alueella
  270 Sotainvalideille järjestettävät sosiaali- ja terveydenhuollon avopalvelut
  271 Kainuun maakunta -kuntayhtymän asiakaskohtaisen tuen myöntämisen perusteet tavalliseen palveuasumiseen
  272 Insinööritoimisto Liidea Oy/Selvitys Kainuun sosiaali- ja terveystoimen henkilökuljetuksista
  273 Lausunto Mondo Minerals Oy:n kaivoshankkeen (Mieslahti- Pitkänperä ja Maailmankorpi, Paltamo) ympäristövaikutusten arvioinitohjelmasta
  274 Kainuun vammaisasiain neuvottelukunnan esitys vuoden 2007 talousarvioksi
  275 Sairaanhoitajan työsuhteisen tehtävän (toimen) perustaminen
  276 Viittomakielen tulkin työsuhteisen tehtävän (toimen) perustaminen
  277 Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen myöntämisperusteet 1.1.2007 alkaen
  278 Kajaanin vanhusneuvosto/Ikääntyvien asiointipalvelut
  279 Kajaanin vanhusneuvosto/seudulliset vanhusneuvostot ja maakunnallinen neuvottelukunta
  280 Kajaanin vanhusneuvosto/vanhusten päivätoiminta-asia
  281 Kajaanin vanhusneuvosto/Kajaanin lääkäritilanne ja hoitopaikkojen saatavuus omaishoitajien lomien aikana
  282 Vanhusten asumis-, kodinhoito- hoiva- ja ateriapalveluissa sekä dementoituneitten päiväpaikka Ursulan palveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi Kajaanin Palvelutalosäätiö
  283 Vanhusten kotihoitopalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi Ristijärven Terveyspalvelu Risteily Oy
  284 Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen päätös eAsiointi Kainuussa projektin rahoitukseen
  285 Maakunnallinen terveytta edistävän ravitsemusmallin kehittäminen Kainuussa -työryhmän esitys toimenpiteiksi
  286 Maakunnallinen terveyttä edistävä liikuntamalli Kainuussa -työryhmän esitys toimenpiteiksi
  287 Päivystystoiminta Kainuun maakunta -kuntayhtymässä suunnittelutyöryhmän raportti
  288 Ilmoitusasiat
  289 Viranhaltijapäätökset
  290 Katsaus

 Osallistuja  Tehtävä
  Kemppainen Tapanipuheenjohtaja
  Horto Ilkkavarapuheenjohtaja
  Leinonen Ahtijäsen
  Moilanen Penttijäsen
  Ronkainen Taunojäsen
  Tervo Railijäsen
  Tolonen Kaisajäsen
  Turpeinen Pekkajäsen
  Väisänen Sannijäsen
  Ajeti Pirjovarajäsen
  Haataja Pauliinavarajäsen
 
  Pääkkönen Tuomososiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjattasihteeri
  Kyllönen Merjamh:n edustaja
  Leskinen Hannumh:n pj
  Juntunen Hannumh:n 1 vpj.
  Rissanen Maijamh:n 2 vpj.
  Ahonen Esash-palv. tulosalueen johtaja
  Nykänen PäiviYmp. th:n tulosaluejohtaja
  Pikkarainen Maritakehittämispäällikkö
  Saari Maunovs. terveysjohtaja
  Tolonen Eijavanhuspalvelujohtaja
  Ylävaara Helenaperhepalvelujohtaja
  Pekkala Terhohankevetäjä
  Härkönen Lailahankintapäällikkö
  Tyrmi Seijapalveluneuvoja
  Weiste Henriikkaprojektipäällikkö, Liidea Oy


©