Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 27.01.2005 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 27.01.2005 / Pykälä 18


Edellinen asia | Seuraava asia

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 18 27.01.2005

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

STLTK § 18

Kuntalain 58 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 4 §:n mukaan esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Kokouksen esityslista on annettu postin kuljetettavaksi 19.1.2005.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa läsnäolijat sekä sen, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Totesi.
________©