Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 27.01.2005 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 27.01.2005 / Pykälä 19Sosiaali- ja terveyslautakunta § 19 27.01.2005

Pöytäkirjantarkastajien valinta

STLTK § 19

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Pekka Turpeisen ja Sanni Väisäsen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.
_________©