Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 27.01.2005 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 27.01.2005 / Pykälä 20Sosiaali- ja terveyslautakunta § 5 05.01.2005
Sosiaali- ja terveyslautakunta § 20 27.01.2005

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma vuosille 2005 - 2008

STLTK § 5

Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelujen tulosalueen johtaja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen esittelee tulosalueensa toiminnan nykytilaa, lähitulevaisuuden haasteita ja kehitysnäkymiä.

Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johtamistehtävistä vastaava Päivi Nykänen esittelee tulosalueensa toiminnan nykytilaa, lähituleivauuden haasteita ja kehitysnäkymiä.

Lisätietoja antavat terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 sekä ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johtaja Päivi Nykänen, puh. (08) 6155 2830, 044-710 0820 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi terveyden- ja sairaudenhoitopalvelujen sekä ympäristöterveydenhuollon tulosalueiden esittelyt.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Merkitsi tiedoksi.

Tämän asian käsittelyn aikana Helena Ylävaara saapui kokoukseen klo 12:58 ja kokouksesta poistuivat Maija Rissanen klo 12:58, Hannu Juntunen klo 14.55 ja Juhani Kärkkäinen klo 15:20.
__________

STLTK § 20

Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee terveyden- ja sairaudenhoitopalvelujen tulosalueen sekä ympäristöterveydenhuollon tulosalueen keskeisistä päämääristä ja tavoitteista, missä aikataulussa ja mitä tekemällä ko. päämääriin ja tavoitteisiin päästään.

Lisätietoja asiasta antaa terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 sekä ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johtaja Päivi Nykänen, puh. 08-6155 2830, 044-710 0820 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee ko. tulosalueiden keskeisistä päämääristä ja tavoitteista.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.
________©