Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 27.01.2005 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 27.01.2005 / Pykälä 21


Edellinen asia | Seuraava asia

Sosiaali- ja terveyslautakunta § 21 27.01.2005

Katsaus

STLTK § 21

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveysjohtaja kertoi budjetin rakentumisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että maakuntahallinnon kannalta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi katsauksen tiedoksi.
__________©