Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 291


Edellinen asia | Seuraava asia

Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 291
20.12.2006

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

STLTK § 291

Kuntalain 58 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 4 §:n mukaan esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Kokouksen esityslista on annettu postin kuljetettavaksi 14.12.2006

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa läsnäolijat sekä sen, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:


Hyväksyi.

_________


Edellinen asia | Seuraava asia©