Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 300Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 281
22.11.2006
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 300
20.12.2006

Kajaanin vanhusneuvosto/Kajaanin lääkäritilanne ja hoitopaikkojen saatavuus omaishoitajien lomien aikana

STLTK § 281

Kajaanin vanhusneuvostolta 10.11.2006 saapunut seuraavan sisältöinen kirje, jossa vanhusneuvosto on huolissaan Kajaanin lääkäritilanteesta ja hoitopaikkojen saatavuudesta omaishoitajien lomien aikana:

"Kajaanin vanhusneuvosto käsitteli kokouksissaan 28.9.2006 ja 9.11.2006 omaishoitajilta tullutta viestiä, jossa omaishoitajat ovat huolissaan Kajaanin kehnosta lääkäritilanteesta ja omaishoitajien lomien aikana hoitopaikkojen huonosta saatavuudesta.

Kajaanin vanhusneuvosto keskusteli asiasta kokouksessaan 28.9.2006. Myös vanhusneuvosto on huolissaan tilanteesta ja vaatii Kainuun maakunta -kuntayhtymältä selvitystä sekä pikaisia toimia palvelujen kuntoon saattamiseksi.

Terveysasemalta ei anneta lääkäriaikoja

Lääkäritilanne on huonontunut Kajaanissa. Lääkärien ajanvarauksesta ei ole pystytty antamaan uusia aikoja syys-lokakuussa kuin kiireellisessä tapauksessa.

Lääkäripalvelujen huono saatavuus vaikeuttaa omaishoidossa olevien kuntoutussuunnitelmien käsittelyä. KELAn vaatimus kuntoutussuunnitelman käsittelyssä on, että lääkärin lausunto pitää olla julkisen puolen lääkärin antama. Hätätapauksessa yksityisen lääkärin lausuntokin käy, kunhan se hyväksytetään kunnan terveysaseman lääkärillä.

Omaishoitajien on tiedettävä lomansa kuukausia ennen lomaa

Omaishoitajien vapaapäivien pitämistä vaikeuttaa mm. se, että omaishoitajien lomien ajaksi ei ole tarjolla riittävästi hoitopaikkoja. Myös hoitopaikan tarve onkin tiedettävä jo kuukausia ennen lomaa.

Vanhuspalveluiden mukaan jonossa on useita kymmeniä henkilöitä."

Kirje on lähetetty tiedoksi myös Oulun lääninhallitukselle.

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta

1) merkitsee asian tässä vaiheessa tiedoksi ja

2) päättää, että se tuodaan lautakunnan seuraavaan kokoukseen valmisteltuna asiana.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Vanhuspalvelujohtaja esitteli lautakunnalle ympärivuorokautista paikkaa odottavien, tilanteesta 16.11.2006 laaditun koonnin. Koonti jaettiin lautakunnan jäsenille.

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

 

STLTK § 300

Vanhuspalveluiden selvitys:

Kajaanin Vanhusneuvostolta on 10.11.2006 saapunut kirje, jossa vanhusneuvosto on huolissaan Kajaanin lääkäritilanteesta ja hoitopaikkojen saatavuudesta omaishoitajien lomien aikana.

Vanhusneuvostolta tullut viesti:

" omaishoitajien vapaapäivien pitämistä vaikeuttaa mm. se, että omaishoitajien lomien ajaksi ei ole tarjolla riittävästi hoitopaikkoja. Myös hoitopaikan tarve onkin tiedettävä jo kuukausia ennen lomaa. Vanhuspalveluiden mukaan jonossa on useita kymmeniä henkilöitä."

Asumispalveluihin Kajaanin seudulla kuuluu Tervakartanon lyhytaikaishoidon yksikkö. Tervakartanon lyhytaikaishoitoa käyttää noin 50 omaishoidon ja kotihoidon asiakasta. Tästä noin puolella on säännölliset jaksot 1 -3 viikon välein. Kuusi asiakasta odottaa jatkohoitopaikkaa.

Omaishoitajien lakisääteiset (2vrk/kk) vapaat on järjestetty palvelusetelillä, jos Tervakartanoon ei ole sopinut tai jostain muusta syystä on sovittu lomapäivien järjestäminen palvelusetelillä. Esim. Palvelukoti Onniin ei ole tarvinnut jonottaa. Sinne on päässyt jopa heti samana päivänä kun omaishoitajalla on ollut loman tarve.

Tulevaisuudessa paineita tulee olemaan yhä enemmän palvelusetelillä järjestettävään omaishoitajan lakisääteiseen lomaan ja kustannukset tulevat nousemaan. Omaishoitajien lakisääteisiä vapaapäiviä tällä hetkellä pitää vain noin puolet siihen oikeutetuista. Lisäksi lakisääteiset lomapäivät lisääntyvät kahdesta kolmeen lomapäivään / kuukausi ensi vuoden alusta.

Koska omaishoitajat ovat pääsääntöisesti itsekin iäkkäitä, ei pelkät lakisääteiset lomapäivät monellekaan riitä vaan on järjestettävä 1 -3 viikon jaksoja kuukaudessa lyhytaikaishoitopaikassa.

Vs. ylilääkäri Aaro Tolosen selvitys Kajaanin vanhusneuvoston kirjeeseen:

Kajaanin terveysasemalta on puuttunut syys-marraskuussa ainakin 4 lääkäriä.

Vakanssit ovat seuraavat:

Keskustan terveysasema

- 5 vakanssia, täytetty 3 kokoaikaista ja yksi puoliaikainen

- perhepalveluissa yksi lääkäri: 4 pv/vko lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto Kajaanissa, 1 pv/vko Ristijärvellä koti- ja laitoshoito ja vastaanotto

Teppanan terveysasema

- 4 vakanssia, täytetty 2 kokoaikaista ja yksi 0,81-aikainen

Lehtikankaan terveysasema

- 4 vakanssia, täytetty 3 kokoaikaista ja 6.11. alkaen yksi eurolääkäri (ohjattava)

- yksi lääkäri: 4 pv/vko lastenneuvolaa ja kouluterveydenhuoltoa Lehtikankaalla, Paltamossa ja Ristijärvellä

Lääkärit ovat pitäneet vuosilomaviikot vuorotellen, samoin päivystysvapaat. Sairaslomia on ollut. Lisäksi päivystyspotilaita on tullut Paltamosta ja Ristijärveltä, koska niiden terveysasemille ei ole saatu riittävästi työvoimaa (4 lääkärin vajaus).

Näin ollen omalääkäri-järjestelmä ei ole toiminut ja on pystytty antamaan vain kiireellisiä aikoja, jotta lääkäreiden työpäivät eivät venyisi liian pitkiksi. Jos lääkärit uupuvat, poislähtö viroista saattaa kiihtyä. Tästä on esimerkkejä aiemmilta vuosilta useista kunnista. Todistusten ja lausuntojen teossa on pyritty joustaviin menettelytapoihin KELA:n kanssa. Samoin apuvälinehuollossa tarpeen arvioinnin

työnjakoa lääkärien ja fysioterapeuttien välillä on tarkistettu.

Kajaanissa on 35 560 asukasta kohden 14 vakanssia eli 2 540, jos työterveyshuoltoa ei lasketa mukaan (1.1.2007 alkaen työterveyshuolto eriytyy eikä sitä lasketa enää omalääkäri-järjestelmään kuuluvaksi). Nykyisin omalääkäri-järjestelmä toimii muualla Suomessa mitoituksen ollessa 1 700 - 2 000 asukasta/lääkäri, joten Kajaanissa pitäisi olla vastaanotoilla n. 18 - 20 lääkäriä eli 4 vakanssin lisäys. Alla on taulukko lääkärimääristä ja asukasluvuista eri puolita Suomea.

Lääkäri- ja hoitajamäärän lisääminen on mahdotonta nykyisissä tiloissa. Jatkossa pyrimme täyttämään nykyiset vakanssit.

Paikkakunta
Väestö
Omalääkärit
Muut lääkärit
Lääkärit yht.
Pot/omalääk
Väestö/lääk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espoonlahti
48000
25
 
25
1920
 
Inari
7000
6,5
1
7,5
1076
933
Kemiönsaari
7500
 
 
5
 
1500
Kiiminki
12100
 
 
8
 
1512
Kirkkonummi
33500
18,5
3
21,5
1810
1558
Kiuruvesi
9800
7
1
8
1400
1225
Laukaa
17300
11,5
3
14,5
1504
1193
Korpilahti-Muurame
13700
9,5
2
11,5
1442
1191
Nurmes
12000
 
9
9
 
1333
Orimattila
20000
8
7
15
2500
1333
Palokka
43000
20
3
23
2150
1869
Parikkala
6000
 
6
6
 
1000
Pyhäjärvi
6300
 
5
5
 
1260
Ruovesi
5400
4
1
5
1350
1080
Haapavesi
7700
 
7
7
 
1100
Siikalatva
6600
 
4
4
 
1650
Siilinjärvi ja Maaninka
24000
15
4
19
1600
1263
Tohmajärvi
5400
 
4
4
 
1350
Ahvenanmaa
27000
 
16
16
 
1687
 
 
 
 
 
 
 
Kajaani
35560
14
9
23
2540
1546
Oulu
129000
61
17
78
2114
1653

Lisätietoja antavat vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh. (08) 6156 7237, 044-7101 669 ja vs. terveysjohtaja Mauno Saari puh. (08) 6156 2000, 044-707 0200 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa Kajaanin vanhusneuvostolle vastauksena kyselyyn edellä olevan selvityksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.

________

 

©