Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 301Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 279
22.11.2006
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 301
20.12.2006

Kajaanin vanhusneuvosto/seudulliset vanhusneuvostot ja maakunnallinen neuvottelukunta

STLTK § 279

Kajaanin vanhusneuvoston 5.10.2006 saapunut esitys seudullisten vanhusneuvostojen ja maakunnallisen neuvottelukunnan perustamisesta:

"Kajaanin vanhusneuvosto esittää, että Kainuun maakunta -kuntayhtymään perustetaan seudulliset vanhusneuvostot (Kajaanin seutu, Sotkamo-Kuhmo ja Ylä-Kainuu) ja niistä muodostuva maakunnallinen neuvottelukunta.

Kajaanin vanhusneuvosto on toiminut vuodesta 2001 alkaen. Vanhusneuvosto on osallistunut aktiivisesti mm. maakunnan kansalaisvaikuttamisen ohjelman laadintaan. Kajaanin vanhusneuvosto näkee, että edellä mainitut toimielimet palvelevat parhaiten vanhusten suorana osallistumisen ja vaikuttamisen kanavana koko maakunnan alueella.

Kajaanin vanhusneuvoston mielestä seudullisten vanhusneuvostojen yhteistyöelimeksi tarvitaan maakunnallinen neuvottelukunta. Neuvottelukunnassa tulisi olla kattava edustus koko Kainuun alueelta. Puheenjohtajaksi tulisi nimetä joku seudullisten neuvostojen puheenjohtajista. Muodostettavien seudullisten vanhusneuvostojen ja maakunnallisen neuvottelukunnan työskentelyn periaatteista päätetään toimintasäännössä."

Maakunnan johtoryhmässä on 26.10.2006 keskusteltu erilaisten neuvottelukuntien perustamisen periaatteista ja niiden toimintamuodoista. Johtoryhmä katsoi, ettei maakuntahallinnon kasvattaminen eri toimielimiä lisää perustamalla ratkaise esitysten takana olevia asioita. Maakunnalla ei ole mahdollisuutta antaa henkilöresursseja tällaisten neuvottelukuntien tai vastaavien toimielinten käyttöön. Johtoryhmä totesi, että asioita tulee viedä eteenpäin vapaaehtoisen kansalaistoiminnan kautta, johon maakunta voisi sitten antaa oman tukensa mm. kokoustiloina, asiantuntijoina ja matkakulukorvauksina.

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, ettei se perusta maakunta -kuntayhtymään seudullisia vanhusneuvostoja eikä maakunnallista neuvottelukuntaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Keskustelun kuluessa esittelijä esitti asian jättämistä pöydälle lisäselvitysten hankkimista varten.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi asian pöydälle jättämisen.

Hannu Leskinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15:15.

_________

 

STLTK § 301

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Uudistan aikaisemman päätösehdotukseni.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Keskustelun kuluessa Sanni Väisänen esitti, että maakunnallinen ikäihmisten neuvottelukunta perustetaan. Mm.Pentti Moilanen ja Tauno Ronkainen kannattivat esitystä.

Keskustelun kuluessa sosiaali- ja terveysjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan, että maakunta, kunnat ja kunnalliset vanhusneuvostot kokoontuvat vuosittain järjestettävään vanhusfoorumiin.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys on asiasta suoritettava äänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Sanni Väisäsen esitystä äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Tapani Kemppainen, Raili Kemppainen ja Kaisa Tolonen) ja 7 EI-ääntä (Ahti Leinonen, Pentti Moilanen, Anneli Määttä, Tauno Ronkainen, Pekka Turpeinen, Kirsi Virtanen ja Sanni Väisänen sekä 1 (Ilkka Horto) äänesti TYHJÄÄ.

Puheenjohtaja totesi, että sosiaali- ja terveyslautakunta on äänin 7-3 hyväksynyt Sanni Väisäsen esityksen.

Raili Kemppainen ja Kaisa Tolonen ilmoittivat jättävänsä asiaan eriävän mielipiteensä. Se liitetään pöytäkirjan liitteeksi nro 1A.

Lautakunta piti tämän asian käsittelyn aikana tauon 14:38- 14:48.

________

©