Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 303Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 303
20.12.2006

Hyrynsalmen vanhustentaloyhdistyksen toiminnan siirtäminen maakunta -kuntayhtymän toiminnaksi

STLTK § 303

Hyrynsalmen vanhustentaloyhdistys ry:n kanssa on käyty neuvotteluja yhdistyksen toiminnan siirtämiseksi maakunta -kuntayhtymän toiminnaksi 1.1.2007 alkaen.

Hyrynsalmen vanhustentaloyhdistys on tarjonnut palveluja sekä vanhuksille että vammaisille. Asiakkaita on siirtyvässä Hopeahyry -yksikössä yhteensä 22, joista 18 on vanhusasiakasta, kaksi (2) vammaispalveluasiakasta ja kaksi (2) kehitysvammahuollon asiakasta. Vanhustentaloyhdistyksellä on tällä hetkellä lääninhallituksen lupa hoitaa vanhuspalveluasiakkaita. Kaikki asiakkaat siirtyvät vanhuspalveluiden asumispalvelujen piiriin.

Kainuun maakunta -kuntayhtymä vuokraa Hopeahyryn tilat yhdistykseltä ja palkkaa tarvittavan henkilöstön. Toiminnan muutos toteutetaan kustannusneutraalisti verraten aiempiin ostopalvelumäärärahoihin.

Henkilökunta, joka siirtyy vanhuspalveluihin uusina työntekijöinä on seuraava:

yksi (1) terveydenhoitaja

neljä (4) perus/lähihoitajaa

neljä (4) kotiavustajaa

yksi (1) oppisopimuksella oleva lähihoitaja, jatkaa valmistumiseensa saakka v. 2009.

Samassa rakennuksessa on jo tällä hetkellä kuntayhtymän asumispalveluyksikkö, hoitokoti Tyynelä, joten sen vastaava sairaanhoitaja toimii myös siirtyvän yksikön vastaavana hoitajana. Muutoksen jälkeen näissä kahdessa yksikössä työskentelee yhteensä 19 työntekijää (+ yksi (1) oppisopimuksella oleva) ja hoitohenkilökunnan mitoitus on 0,55 hoitajaa/asiakas.

Vanhuspalveluille siivoukset (sis. suursiivouksen) ostetaan Hyrynsalmen kunnalta, samoin ateriapalvelujen ostot. Muutoksen jälkeen asiakkailta peritään kuntayhtymän, sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamat, asiakasmaksut eli hoitokodeissa perittävät maksut.

Lisäksi Hopeahyryn kehitysvammapalveluiden asumispalveluyksikössä on seitsemän (7) vakinaista kehitysvammaista asiakasta. Nämä asiakkaat siirtyvät perhepalvelujen tulosalueen seudullisten vammaispalvelujen piiriin.

Kehitysvammaisten ryhmäkodista siirtyy perhepalveluihin kolme (3) työntekijää, 2-vuorotyöhön:

yksi (1) perushoitaja

yksi (1) kodinhoitaja

yksi (1) sosiaaliohjaaja

Yöhoitopalvelut kehitysvammaisten ryhmäkotiin tuottaa vanhuspalvelut. Yöhoitopalvelua on asiakkaiden luokse tehtävät tarkistuskäynnit 2-3 kertaa/yö sekä tarvittaessa. Lisäksi ryhmäkodissa on kamera- ja muut tarpeelliset kulunvalvontalaitteet.

Kehitysvammaiset asiakkaat maksavat itse vain vuokran ja ruoan.

Kehitysvammaisten ryhmäkodissa ruoka tehdään muilta osin itse, paitsi lounas, joka ostetaan Hyrynsalmen kunnalta.

Hopeahyryssä on tiloja myös erilaisille viriketoiminnoille. Kehitysvammaisten Toimintakeskus Teeman toiminnot siirretään myös Hopeahyryn tiloihin ja irtisanotaan vuokrasopimus Hyrynsalmen kunnan kanssa nykyisistä tiloista Korjaamontie 5:stä.

Korjaamontie 5:n vuokra siivouksineen olisi v. 2007 n. 24.000 euroa. Tilat ovat olleet vajaakäytöllä, koska puutyöosasto on ollut kiinni kuusi (6) vuotta. Keskittämällä nämä palvelut Hopeahyryn tiloihin Kuntayhtymä säästää vuokran lisäksi ruuankuljetusmaksut ja kehitysvammaisten asiakkaiden taksikuljetusmaksut toimintakeskukseen.

Toimintaa tullaan jatkossa tarkastelemaan vanhustenpalvelujen osalta siten, että vähennetään tehostettua palveluasumista ja suunnataan palveluja tavallisen palveluasumisen suuntaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että silloin Hyrynsalmen vanhustentaloyhdistys ry vuokraa asunnot asukkaille ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän kotihoito tuottaa tarvittavat palvelut.

Kehitysvammaisten osalta selvitetään mahdollisuuksia muuttaa ryhmäkoti jossakin vaiheessa Ylä-Kainuuta ja Sotkamo-Kuhmo -seutua palvelevaksi kehitysvammaisten ympärivuorokautiseksi tilapäishoitoyksiköksi.

Henkilöstöresurssit suunnataan muutosten edellyttämällä tavalla.

Tarvittavan kaluston osalta käydään neuvottelut Hyrynsalmen vanhustentaloyhdistys ry:n ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanssa.

Lisätietoja antavat vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh. (08) 6156 7237, 044-7101 669 ja perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, puh. (08) 6155 4242, 044-750 2424 sekä vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Vanhus- ja perhepalvelujohtajien esitys:

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalvelujen asumispalveluun siirtyy 22 tehostetun palveluasumisen asiakasta ja perhepalvelujen kehitysvammaisten asumisyksikköön seitsemän (7) kehitysvammaista. Asumispalveluyksikölle anotaan lääninhallitukselta lupa hoitaa vammaispalveluasiakkaita. Vapautuville uusille vuokrapaikoille otetaan jatkossa normaaliin palveluasumiseen luokiteltuja asukkaita.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vanhus- ja perhepalvelujohtajien esityksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Keskustelun kuluessa sosiaali- ja terveysjohtaja täydensi päätösesityksensä kuulumaan:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vanhus- ja perhepalvelujohtajien esityksen ja edellyttää, että henkilöstörakenne muutetaan toimintaa vastaavaksi.

Hyväksyi.

Lautakunta piti tämän asian käsittelyn jälkeen tauon klo 16:09-16:24.

________

 

©