Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 304Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 304
20.12.2006

Turvapuhelinpalvelujen myöntämiskriteerit ja asiakasmaksut v. 2007

STLTK § 304

Turvapuhelinpalvelun tarkoituksena on tukea kotona selviytymistä ja lisätä tarvittaessa turvallisuuden tunnetta, mahdollistaa avun saanti kotiin ympäri vuorokauden asuinpaikasta riippumatta. Syrjäkylillä käytetään ensisijaisesti turva-auttajana lähiverkostoa, jos se on mahdollista.

Turvapuhelinpalvelua valmistellut työryhmä esittää palvelun myöntämiskriteereiksi:

- asiakkaan alentunut toimintakyky tai muusta syystä johtuva turvattomuus, asiakkaan taloudellinen tilanne ei vaikuta turvapuhelinpalvelun saantiin

- jos asiakas ei osaa käyttää turvapuhelinlaitetta, tai ei ymmärrä sen käyttötarkoitusta, tai jos kotihoito toteaa palvelun tarpeettomaksi, palvelu voidaan lopettaa kotihoidon ohjaajan päätöksellä.

turvapuhelinpalveluista peritään seuraavat maksut:

- laitevuokra 20€/kk

- asennusmaksu 50€ (sis. asennus-, huolto-, kunnossapito-, ja pa-

ristokustannukset)

- ovihälytin ym. lisälaitteet kuuluvat kuukausivuokraan

käynnit:

- säännöllisen kotihoidon asiakas turvapalvelukäynnit kuuluvat

kuukausimaksuun

- tilapäiselle kotihoidon asiakkaalle turvahälytyskäynti maksaa

8€/käynti (ltk. 2.11.2006)

- jos asiakkaalla on oma laite asiakas maksaa asennusmaksun

(50 €) ja

palvelun ylläpidosta 15€/kk

- järjestelmään ei voida ottaa itse asennettuja laitteita vaan asennuksesta huolehtii aina Kainuun maakunta -kuntayhtymän työntekijä

- mikäli asiakkaan käyttöön luovutettu turvapuhelin ja siihen liittyvät laitteet vioittuvat tai katoavat voidaan asiakkaalta periä kohtuullinen korvaus ko. tavaroista.

Lisätietoja antaa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh. (08) 6156 7237, 044-7101 669 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy turvapuhelinpalvelun myöntämiskriteerit ja asiakaspalvelumaksut 1.1.2007 alkaen työryhmän esittämässä muodossa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.

________

©