Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 305Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 305
20.12.2006

Kotihoidon tukipalvelumaksut vuonna 2007

STLTK § 305

Kotihoidon tukipalveluna voidaan sosiaalihuoltoasetuksen (29.6.1983/607) 9 §:n mukaan järjestää ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Kotihoidon tukipalveluista tehdään palvelupäätös.

Kuntayhtymän kotihoitona ei voida järjestää pelkkiä tukipalveluja lukuun ottamatta turvapalvelua, yöhoitoa, päivätoimintaa ja ateriapalveluja.

Ateriapalvelut:

Toimintakyvyn aleneminen joko tilapäisesti tai pysyvästi. Henkilö ei itse pysty laittamaan ateriaa eikä kykene järjestämään ruokailuaan muulla tavoin.

 

Kotiin kuljetettavat ateriat:
 
Kotiin kuljetettavissa ateriakokonaisuuksissa tarjotaan niitä lounasvaihtoehtoja, joka ovat kullakin alueella käytettävissä
 
Lounasateria 1 sisältäen leivän ja juoman
5,95 €
Lounasateria 1 ilman leipää ja juomaa
5,75 €
Lounasateria 2 sisältäen leivän ja juoman
5,25 €
Lounasateria 2 ilman leipää ja juomaa
5,15 €
 
 
Asiointipalvelu:
 
Asiointi kodin ulkopuolella, esim. kauppa ym.
asioiden hoito
5 €/kerta
 
 
Kylvetyspalvelu:
 
Muualla kuin kotona tapahtuva saunotus
4 €/kerta
 
 
Päivätoiminta:
 
Kokopäivämaksu
Kokopäivän hintaan kuuluu aamupala, lounas, päiväkahvi ja ohjattu päivätoiminta
12 €
Osapäivämaksu
Osapäivähintaan kuuluu lounas ja aamupala tai päiväkahvi ja ohjattu päivätoiminta
6 €
 
 
Muut päivätoiminnan maksut:
 
Päivätoiminnan saunamaksu
4 €/kerta
Päivätoiminnan kuljetus, kulloinkin voimassa olevan linja-autotaksan mukaan
 
 
 
Saattajapalvelu
10 €/tunti
 
 
Siivous:
Siivouspalvelua voidaan myöntää vain kotihoidon kuukausiasiakkaille
17 €/tunti
 
 
Vaatehuoltopalvelu:
Vaatehuoltopalvelua voidaan myöntää vain
kotihoidon kuukausiasiakkaille
8,50 €/tunti
kuitenkin enintään 40 €/kk
 
3,50 €/kone
muualla kuin kotona tapahtuva vaatehuolto, esim. päivätoiminnassa

Turvapalvelu:

Turvapalvelulla varmistetaan asiakkaan avun saanti, kun asiakkaan toimintakyky on alentunut tilapäisesti tai pysyvästi. Turvapalvelua voidaan myöntää, kun henkilö pystyy käyttämään sitä tarkoituksenmukaisesti.

Nykyiset kuntakohtaiset hinnat pidetään siihen saakka kunnes on tehty päätös maakunnallisesta turvapalvelukäytännöstä.

Lisätietoja antavat vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh. (08) 6156 7237, 044-7101 669 ja vanhuspalvelupäällikkö Jaana Mäklin, puh. (08 6156 7450, 044-7101 450 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä edellä esitetyt kotihoidon tukipalvelumaksut 01.01.2007 alkaen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.

_______

©