Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 307
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 307
20.12.2006

Hoitokoti Kurimon asuinhuoneita ja peruskorjausta koskeva selvityspyyntö

STLTK § 307

Tauno Ronkainen on pyytänyt selvitystä Hoitokoti Kurimon asuinhuoneista ja peruskorjauksesta. Asumispalvelupäällikkö Marjatta Kurki on antanut liitteenä olevan 6.10.2006 saapuneen selvityksen.

Tauno Ronkainen jakoi selvityksestä kopiot 11.10.2006 sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Liite nro: 2

Vuonna 2005 tehdyn turvallisuusselvityksen mukaan Hoitokoti Kurimoon on asennettava sprinkler-järjestelmä. Sama asia on todettu myös palotarkastuksessa 24.1.2006. Sprinkler-järjestelmän asentaminen on selkeästi tärkein ja kiireellisin asia Kurimon tilojen selvityksessä. Ja sen toteuttamista esitetään jo vuoden 2007 alkupuolelle. Samoin WC- ja pesutilojen saneerausta on jatketta tulevina vuosina.

Ilmanvaihdon kuntoa ja toimivuutta on seurattava säännöllisesti ja havaituista puutteista on ilmoitettava vuokranantajalle (Suomussalmen kunta).

Asumispalvelupäällikkö Marjatta Kurki on selvityksessään esittänyt, että Kurimolle laaditaan peruskorjaussuunnitelma ja perustetaan sitä varten työryhmä, jossa olisi mukana myös vanhuspalvelujen ylin johto.

Kurimon kiinteistössä on myös paljon normaaliin kiinteistöhuoltoon kuuluvaa korjaustyötä.

Suomussalmen kunnanvaltuuston käsittelyssä 12.12.2006 oleva vuoden 2007 talous- ja toimintasuunnitelman investointiosa sisältää esityksen 200.000 euron määrärahasta Hoitokoti Kurimon sammutusjärjestelmän ja saniteettitilojen kustannuksiin.

Lisätietoja antavat vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh. (08) 6156 7237, 044-7101 669 ja vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee asian tässä vaiheessa tiedoksi ja seuraa asian etenemistä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.

________

 

 

©