Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 308Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 308
20.12.2006

Lapsen huolto- ja tapaamissopimusten täytäntöönpanoon liittyvien sovittelijoiden nimeäminen

STLTK § 308

 

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (16.8.1996/619) 9 §:n mukaan sosiaalihuollon viranomaisen tulee nimetä kuntaan riittävä määrä henkilöitä hoitamaan lapsen huolto- ja tapaamissopimusten täytäntöönpanoon liittyviä sovittelutehtäviä.

Sovittelijaksi voidaan nimetä ainoastaan lasten ja perheiden kanssa tehtävään psykologiseen, psykiatriseen ja sosiaalityöhön taikka lastensuojeluun perehtynyt henkilö. Nimeämisestä ja sen peruuttamisesta on viipymättä ilmoitettava käräjäoikeudelle.

Sopimusten täytäntöönpanoa haetaan käräjäoikeudelta, joka antaa 9 §:n nojalla nimetyn henkilön (sovittelija) tehtäväksi järjestää asiassa sovittelu.

Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, puh. (08) 6155 4242, 044-750 2424 ja perhepalvelupäällikkö Terttu Huttu-Juntunen, puh. (08) 6156 6320, 044-777 3311 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää nimetä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 9 §:n mukaisiksi sopimusten täytäntöönpanoon liittyviksi sovittelijoiksi Kainuun maakunnassa seuraavat henkilöt;

Seutu 1; (Kajaani, Vuolijoki, Paltamo, Ristijärvi) sosiaalityöntekijä Hilkka Määttä ja psykologi Terttu Markkanen

Seutu 2; (Sotkamo, Kuhmo) psykologi Maritta Sippula, sosiaalityöntekijä Päivi Tuohinen ja sosiaalityöntekijä Eila Suhonen

Seutu 3; (Suomussalmi, Hyrynsalmi, Puolanka) psykologi Reijo Hakonen ja sosiaalityöntekijä Ulla Kanniainen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.

________

©