Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 309Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 309
20.12.2006

Kehitysvammaisten ryhmäkotihoito Puolangalla

STLTK § 309

Puolangan kehitysvammaisten asumispalvelut on järjestetty pääosin ostopalveluina. Kehitysvammaisia asuu Vanhustenkotiyhdistyksen omistamassa Mäntykodissa 6 henkilöä, Kiinteistö Oy Puolangan Perhekodin omistamassa Perhekoti Niittyvillassa 6 henkilöä ja maakunnan omassa yksikössä Ryhmäkoti Käpylässä 5 henkilöä.

Kainuun maakunta -kuntayhtymän ryhmäkoti Käpylä toimii Puolangan kunnalta vuokratuissa tiloissa. Ryhmäkoti Käpylässä on sijoitettu 5 kehitysvammaisen pitkäaikaisen asukkaan lisäksi tilapäishoitoon kahta vaikeavammaista kehitysvammaista vuorotellen. Henkilökuntaa Käpylässä on 4 vakinaista hoitajaa ja yksi ½-aikainen työntekijä määräaikaisena.

Perhekoti Niittyvillassa on kaksi vakinaista työntekijää. Niittyvillan hoitomaksu asukasta kohti on 1.350 €/kk. Kainuun maakunta -kuntayhtymän asumispalvelujen kilpailutuksessa Niittyvillan tarjous hylättiin johtuen siitä, että henkilökunnan koulutus ei täyttänyt laatukriteereitä. Niinpä Kainuun maakunta -kuntayhtymä ei voi sijoittaa uusia kehitysvammaisia ko. yksikköön. Entiset asukkaat voivat jatkaa asumistaan.

Kiinteistö Oy Puolangan Perhekodin isännöitsijä Heikki Väisäsen ja Niittyvillan henkilökunnan kanssa on käyty neuvotteluja, joiden tavoitteena on ollut löytää tehokas ja toimiva ratkaisu Puolangan kehitysvammaisten asumispalvelujen järjestämiseksi jatkossa. Niittyvillassa ja Käpylässä ei kummassakaan ole järjestetty säännöllistä yöhoitoa. Niittyvillassa hälytys yöaikaan menee isännöitsijälle ja jos hän ei vastaa, työntekijälle. Käpylässä taksi käy joka yö tarkistamassa tilanteen. Koska Käpylä on syrjässä, syntyy yötaksipalvelusta vuosittain 6.205 € euron kustannukset.

Yhteisissä palavereissa on neuvoteltu mahdollisuudesta yhdistää nämä kaksi ryhmäkotia yhdeksi 10 kehitysvammaisen asukkaan hoitokodiksi, joka toimisi nykyisissä Niittyvillan tiloissa. Samalla yhdistettäisiin myös henkilökunta niin, että Käpylästä siirtyisi neljä hoitajaa ja Niittyvillan nykyiset hoitajat otettaisiin maakunnan palvelukseen.

Kustannusvertailussa kahden yksikön yhdistäminen on osoittautunut kustannustehokkaaksi vaihtoehdoksi, tosin huomattavasti vähemmän kuin odotettiin. Tämä johtuu siitä, että Niittyvillan ilmoittama vuokra on huomattavasti odotettua korkeampi, 42.000 €/ vuosi, 3.500 €/kk, neliövuokra 10,51 €, pinta-ala 333 m2. Kiinteistö Oy Puolangan Perhekodilla on kunnan takaamaa valtionkonttorin myöntämää lainaa 270.000 €. Vuokran suuruus johtuu ylläpito- ja lainanhoitokustannuksista. Käpylän vuosivuokra on vain 10.080 € , 1.007 €/kk, neliövuokra 4,64 €. Käpylän pinta-ala on huomattavasti pienempi, 217 m2, niihin tiloihin ei voi sijoittaa 10 asukasta .

Niittyvilla on valmistunut v. 1991, siinä ei ole tehty remontteja sen jälkeen. Ilmanvaihto on puutteellinen. Niittyvillan tilat ovat kuitenkin uudemmat ja paremmat kuin Käpylän, ja sen sijainti on hyvä Puolangan keskustassa ja lähellä muita vammaisten palveluja (Vammaisyhdistyksen omistama Toivolan Rivi, jossa on 9 inva-asuntoa ja Toimintakeskus Vihlakka).

Yhdistetyn Niittyvilla/Käpylän kustannukset vuodessa olisivat tämän hetken tiedossa olevien kustannusten mukaan laskettuna

255.000 €. Ensi vuoden talousarviossa Käpylän kustannukset ovat 216.439 € ja Niittyvillasta ostettujen asumispalvelujen hinta

78.475 €/v ( 43 €/vrk, 5 asukasta). Käpylän ja Niittyvillan kustannukset yhteensä ovat siis 294.914 €, joten ero yhdistämiseen verrattuna on vuositasolla 39.914 € enemmän.

Yhdistetyssä yksikössä työ on suunniteltu tapahtuvaksi kahdessa vuorossa. Yöhoitoa ei siis säännöllisesti olisi, mutta jos tarve vaatii, se järjestetään kuten tähänkin asti Käpylässä on tehty. Yöhälytys ohjataan suoraan hätäkeskukseen.

Ennen yhdistymistä Niittyvillan tiloihin tulisi asentaa turva- ja sammutusjärjestelmä. Turvajärjestelmien lisääminen nostaa entisestään vuokrakustannuksia. Niitä ei ole tässä vielä huomioitu.

Lisätietoja asiasta antaa perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, puh. (08) 6155 4242, 044-750 2424 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee asian tiedoksi sekä keskustelee asiasta ja antaa jatkovalmisteluohjeita.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.

Maija Rissanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16:39.

________

©