Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 313
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 313
20.12.2006

Virkojen ja työsuhteisten tehtävien (toimien) lakkauttaminen ja uusien perustaminen

STLTK § 313

Maakuntavaltuuston hyväksymän hallintosäännön 21 §:n mukaan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää maakuntavaltuusto.

Perustetun viran palkkauksen vahvistaa ao. viranhaltijan valinnasta päättävä viranomainen.

Ennen viranhaltijan palkkauksen vahvistamista tai työsuhteisen palkasta sopimista tulee asiasta kuulla henkilöstöjohtajaa.

Esityslistan liitteenä on esitykset virkojen ja toimien lakkauttamisesta ja uusien perustamisesta.

Asianosaisia on kuultu

Liite nro: 3

Lisätietoja asiasta antavat vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 ja henkilöstöjohtaja Aaro Rönkä, puh. (08) 6156 2542, 044-7100 865 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää maakuntahallitukselle ja edelleen maakuntavaltuustolle, että virkojen ja työsuhteisten tehtävien (toimien) lakkauttaminen ja uusien perustaminen hyväksytään liitteen nro 3 mukaisena.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.

_______

 

©