Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 314Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 314
20.12.2006

Mauno Ruuskan oikaisuvaatimus

STLTK § 314

Mauno Ruuska on lähettänyt Kainuun maakunta -kuntayhtymälle 17.11.2006 saapuneen oikaisuvaatimuksen koskien ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johtajan 24.10.2006 § 12 tekemää viranhaltijapäätöstä terveystarkastajan valinnasta. Oikaisuvaatimuksen sisältö on seuraavanlainen:

"Viitaten Kainuun maakunta-kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johtajan 24.10.2006 § 12 tekemään päätökseen koskien terveystarkastajan viran täyttämistä haluan lausua seuraavaa:

Kohdassa päätöksen perustelut terveysvalvonnan tulosalueen johtaja perustelee päätöstään lakitekstistä lainatulla sanonnalla: 'Valittu täyttää lainsäädännön mukaiset kelpoisuusehdot ja valitulla on työkokemusta terveystarkastajan tehtävistä ja niiltä osa-alueilta (elintarvike- ja tuoteturvallisuusvalvonta), jotka tulevat kuulumaan viran tehtäväkuvaan. Lisäksi valintaan on vaikuttanut se, että haastattelun perusteella valitulla on parhaimmat edellytykset selviytyä tehtävän edellyttämistä vaatimuksista.'

Ensinnäkin on itsestään selvää, että hakijoilla on työkokemusta, koulutusta ja vuorovaikutustaitoja sekä henkilökohtaisia ominaisuuksia joihin perustuslain mukaan virkaan valitulla tulee olla. Jokainen terveystarkastajan tulee hallita myös edellä mainitut työtehtävät ja paljon muuta alaan liittyvää. Miten voidaan suorittaa vertailua koko hakijaryhmästä, jos kaikkia hakijoita ei ole haastateltu ja laadittu yhteenvetoa siitä mitkä ovat hakijoiden hyvät ja huonot puolet? Menettely asettaa muut hakijat eriarvoiseen asemaan. Hallintolain perusteella tulee virkaa hakevien olla samanlaisessa asemassa. Esimerkiksi minua ei ole tämän virkavaalin aikana haastateltu.

Hyvän hallinto edellyttää tasapuolista menettelyä ja kohtelua hakijoiden kesken. Eikä Suomen perustuslainkaan mukaa virkaa hakeneita voi asettaa eriarvoiseen asemaan. Perusteluissa ei ole mainittu kuinka monta hakijaa on haastateltu ja mikä oli haastateltujen sukupuoli.

Perustelut ovat suoraa toistoa kirjoitetusta laista.

Mitä valintaan tulee minua on syrjitty valintaprosessin aikana koska minua ei ole haastateltu, eikä koulutustani ja työkokemustani sekä erikoisosaamistani ei ole otettu huomioon. Lisäksi minua on syrjitty ikäni puolesta.

Päätös on huolimattomasti ja asiaa tarkemmin tutkimatta valmisteltu ja päätetty. Edellä kerrottuihin syihin vedoten vaadin Kainuun maakunta-kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johtajan 24.10.2006 § 12 tekemän päätöksen koskien terveystarkastajan viran täyttämistä kumoamista."

Kainuun maakunta -kuntayhtymän terveysvalvonnan vastuualueella on ollut haettavana 22.9.2005 klo 12.00 mennessä terveystarkastajan virka. Kelpoisuusehtona on terveydensuojelulain 7 §:n 3 mom. (soveltuva korkeakoulu-, ammattikorkeakoulu- tai teknillinen opistotason tutkinto ja kelpoisuuden täyttää myös henkilö, joka TsL voimaan tullessa hoiti vastaavia terveydenhoitolain tehtäviä) ja elintarvikelain 35 §:n (tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja kelpoisuuden täyttää myös henkilö, joka elintarvikelain voimaan tullessa on kelpoinen elintarvikevalvonnan tehtävään) mukainen pätevyys. Virkaan haki määräaikaan mennessä 19 hakijaa, joista kelpoisuusehdot täyttäviä oli 14.

Hakijoista kutsuttiin hakemusten perusteella haastatteluun 5 hakijaa: Janne Hämäläinen, Heli Impivaara, Armi Luttinen, Jyrki Mäkelä ja Maarit Partanen. Kaikilla haastatelluilla on insinööritutkinto (amk). Armi Luttinen on käynyt haastattelussa 29.5.2006 viran ollessa edellisen kerran auki, joten hän ei osallistunut haastatteluun. Mauno Ruuska on osallistunut haastatteluun terveystarkastajan valinnan yhteydessä (päätös 31.10.2005).

Haastattelun suorittivat ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johtaja Päivi Nykänen ja Kajaanin seudun terveystarkastajat (Pekka Kettunen, Juha Moilanen, Mervi Silvennoinen).

Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johtaja valitsi virkaan insinööri (amk) Maarit Partasen.

Valittu hakija täyttää kelpoisuusehdot.

Edellä olevan lisäksi valinnassa otettiin huomioon tehtävänhoidon kannalta merkittävät henkilökohtaiset ominaisuudet, joita selvitettiin haastattelulla. Koko haastatteluryhmälle syntyi yhtenäinen käsitys siitä, että haastatelluista valituksi tulleella on parhaimmat edellytykset selviytyä auki olleen viran tehtävien hoidosta.

Päätösprosessi on suoritettu huolellisesti perehtyen hakemusasiapapereihin, joista tehdyn yhteenvedon perusteella terveysvalvonnan vastuualueen palaverissa on valittu haastateltavat. Haastattelun perusteella saatiin usean henkilön näkemys haastateltavien henkilökohtaisista ominaisuuksista.

Lisätietoja asiasta antavat vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. (08) 6155 4200, 044-777 3033 ja henkilöstöjohtaja Aaro Rönkä, puh. (08) 6156 2542, 044-7100 865 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

        1. hylätä Mauno Ruuskan oikaisuvaatimuksen ja

        2. pysyttää voimassa ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johtaja Päivi Nykäsen 24.10.2006 § 12 tekemän viranhaltijapäätöksen, koska se on tehty oikeassa järjestyksessä ja sen on tehnyt tomivaltainen viranomainen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.

Päivi Nykänen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokousesta tämän asian käsittelyn ajaksi 17:02-17:03. Esteellisyysperusteeksi hän ilmoitti osallisuusjääviyden.

________

©