Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 315
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 315
20.12.2006

Tuoteturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma vuodelle 2007

STLTK § 315

Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004) edellyttää kunnan tekevän valvontasuunnitelman, jonka tavoitteena on kehittää tuoteturvallisuusvalvontaa. Lain 15 §:n mukaan kunta laatii valvontaa varten valvontasuunnitelman siten, että valvonta on laadukasta, säännöllistä ja ehkäisee kulutustavaroihin sekä kuluttajapalveluihin liittyviä vaaroja. Valvontasuunnitelma tulee käsitellä toimivaltaisessa lautakunnassa ja toimittaa sen jälkeen lääninhallitukseen.

Kuluttajavirasto on laatinut ohjeet kunnan tuoteturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelman laatimiseksi (Kuluttajaviraston julkaisusarja 9/2004).

Kainuun maakunta -kuntayhtymän valvontasuunnitelmassa on huomioitu em. ohjeet. Lisäksi valvontasuunnitelman laadinnassa on hyödynnetty Kuluttajaviraston ohjetta "Kunnallisen tuoteturvallisuusvalvonnan valvontakriteeristö" (Kuluttajaviraston julkaisusarja 2/2006), jonka avulla määritellään valvonnan vähimmäisresurssitarvetta. Vuoden 2007 valvontasuunnitelmassa on varauduttu erityistilanteisiin. Tämän osalta on hyödynnetty Kuluttajaviraston ohjetta "Erityistilanteet kunnan tuoteturvallisuusvalvonnassa" (Kuluttajaviraston julkaisusarja 1/2006). Valvontasuunnitelma sisältää tarkastusten ja riskien määrittelyn, valvontakohteiden kartoituksen, tarkastustiheyden määrittelyn, voimavarojen arvioinnin, varautumisen erityistilanteisiin sekä tiedottamisen

Valvontasuunnitelma vuodelle 2007 on liitteenä.

Liite nro: 4

Lisätietoja asiasta antaa ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johtaja Päivi Nykänen, puh. (08) 6155 2830, 044-7100 830 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Kainuun maakunta -kuntayhtymän tuoteturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelman vuodelle 2007 ja lähettää sen edelleen Oulun lääninhallitukselle.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.

________

©