Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 317Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 317
20.12.2006

Eläinlääkäreiden eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 1 momentin mukaisten palkkioiden vahvistaminen vuodelle 2007

STLTK § 317

Kunnaneläinlääkärin eläke määräytyy kunnan maksaman virkapalkan lisäksi toimenpidepalkkioista, jotka eläinlääkäri perii eläinten omistajilta ja haltijoilta. Kunnan tulee vahvistaa kalenterivuoden loppuun mennessä kullekin eläinlääkärille toimenpidepalkkioiden määrä seuraavaksi vuodeksi. Vahvistettujen toimenpidepalkkioiden mukaan määräytyvät työnantajan ja työntekijän eläkemaksut.

Eläinlääkintähuoltoasetuksen mukaan kunnan toimielimen on vahvistettava kuluvan vuoden loppuun mennessä eläinlääkäreiden seuraavaa vuotta koskevat ne palkkiot, jotka eläinlääkäreillä otetaan huomioon eläinten omistajilta ja haltijoilta periminä ja eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 1 momentissa tarkoittamina palkkioina. Vuotta 2007 koskeva kyseinen päätös on tehtävä vuoden 2006 loppuun mennessä.

Kunnan vahvistama euromäärä ei saa ylittää kunnaneläinlääkärille kunnallisessa virkaehtosopimuksessa sovittua, kalenterivuoden alussa voimassa ollutta I kalleusluokan mukaista alimman peruspalkan loppupalkkaa kaksinkertaisena. Loppupalkka muodostuu siten, että kokemus- ja määrävuosilisät määräytyvät peruspalkan sijasta kokemus- ja määrävuosilisäpalkan mukaisina. Vuoden 2007 palkkioiden enimmäismäärä on enintään 46 267,20 euroa. Ohjeet on Kuntien eläkevakuutuksen yleiskirjeessä 4/2006, 20.11.2006. Lisäohjeita eläinlääkäreiden palkkioiden vahvistamisesta on Kuntien eläkevakuutuksen yleiskirjeissä 3/2001 ja 4/2000.

Palkkioiden määrä vahvistetaan sekä vakinaisille että sijaiseläinlääkäreille ja myös ulkopuolisille päivystäjille. Eläinlääkäreitä on kuultu hallintomenettelylain edellyttämällä tavalla palkkioita vahvistettaessa. Kunnan monijäsenisen toimielimen on tehtävä vahvistuspäätös 31.12.2006 mennessä ja toimitettava Kuntien Eläkevakuutukseen 31.1.2007 mennessä.

Lisätietoja asiasta antavat ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johtaja Päivi Nykänen, puh. 08-6155 2830, 044-7100 830 ja eläinlääkintähuollon vastuualueen päällikkö Tuomo Nyyssönen, puh. 044-7970 209 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 1 momentin mukaiseksi eläkkeeseen oikeuttavaksi palkaksi vuodelle 2007 seuraavat:

3. kunnaneläinlääkäri Aila Rauatmaa
46 267,20 €

4. kunneneläinlääkäri Marko Bogdanoff
46 267,20 €

5. kunnaneläinlääkäri Marja Pietikäinen
43 426,27 €

6. kunnaneläinlääkäri Reetta Lehtinen
40 000,00 €

7. kunnaneläinlääkäri Jyrki Lappalainen
46 267,20 €

8. kunnaneläinlääkäri Marjo Huttunen
46 267,20 €

9. kunnaneläinlääkäri Sari Hyvönen

46 267,20 €

10. kunnaneläinlääkäri Heli Haukioja

30 695,63 €

11. kunnaneläinlääkäri Tuulikki Mykkänen
46 267,20 €

Viransijaiset, tilapäiset eläinlääkärit sekä

ulkopuoliset päivystyseläinlääkärit

46 267,20 €

Kainuun maakunta -kuntayhtymän alue on eläinlääkintähuollossa yhtenäinen toimialue, jossa toimii kaksi päivystysaluetta yhteistyössä keskenään.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.

________

©