Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 320Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 320
20.12.2006

Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelujen vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnnan ylilääkärin tehtävän hoitaminen 1.1.-31.12.2007

STLTK § 320

Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelujen vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnan ylilääkäri Tuula Sassi on anonut palkatonta virkavapautta 1.1.-31.12.2007 väliseksi ajaksi. Vs. terveysjohtaja Mauno Saari on myöntänyt virkavapaan anomuksen mukaisesti.

Tulosyksikköpäällikkö Asta Komulainen on nimetty vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnan vastuualuepäälliköksi ajalle 1.1.-31.12.2007 vs. terveysjohtaja Mauno Saaren 17.11.2006 tekemällä päätöksellä.

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta nimeää vs. terveysjohtaja Mauno Saaren oman viran ohella hoitamaan kansanterveyslain edellyttämät terveyskeskuksen vastaavan lääkärin tehtävät 1.1.-31.12.2007 välisellä ajalla.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Sosiaali- ja terveysjohtaja esittelijänä veti tämän asian pois listalta.

__________

©