Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 322
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 322
20.12.2006

Minna Haatajan oikaisuvaatimus

STLTK § 322

Minna Haataja on 14.11.2006 saapuneella oikaisuvaatimuksella vaatinut oikaisua naistentautien ja synnytysten tulosyksikössä Kainuun keskussairaalassa sairaanhoitaja-kätilön sekä kahta kätilön tehtävää koskeviin päätöksiin.

Liitteenä olevassa oikaisuvaatimuksessaan Haataja toteaa mm., kokevansa, että työnantajan tiedossa ollut Haatajan raskaus on syrjäyttänyt hänet valintaprosessin aikana.

Liite nro: 9

Kainuun keskussairaalan naistentautien ja synnytysten tulosyksikössä oli haettavana yksi (1) sairaanhoitaja-kätilön sekä kaksi (2) kätilön tehtävää. Hakuaika päättyi 8.9.2006 ja määräaikaan mennessä kahteen kätilön tehtävään oli 10 hakijaa, joista yhdeksän (9) kelpoisuusehdot täyttävää ja sairaanhoitaja-kätilön tehtävää haki 16 henkilöä, jotka kaikki täyttivät kelpoisuusehdot.

Oikaisuvaatimuksen johdosta pyydetyssä liitteenä olevassa selvityksessä osastonhoitaja Leea Rahikkala ja ylihoitaja Eila Karjalainen toteavat mm., että työryhmä kutsui haastatteluun viisi (5) hakijaa. Valintaperusteluina oli pitkäaikaiset sijaisuudet, laaja-alainen työkokemus ja mahdollisuus toimia työyksiköitten tarpeiden mukaisesti. Haastattelijat olivat yksimielisiä valinnoista samoin työyksiköitten jäsenet.

Liite nro: 10

Osastonhoitaja Leea Rahikkala on 31.10.2006 tekemillään päätöksillä valinnut kätilön tehtäviin Mari Eveliina Härmän ja Leena Kristiina Rahikaisen sekä kätilö-sairaanhoitajan tehtävään Saara Annikki Leinosen. Kaikki valitut täyttivät kelpoisuusehdot.

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta

1) hylkää Minna Haatajan oikaisuvaatimuksen

2) pysyttää voimassa Leena Rahikkalan 31.10.2006 tekemät viranhaltijapäätökset koskien yhtä kätilön ja kahta kätilö-sairaanhoitajan tehtävää.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Keskustelun kuluessa Tauno Ronkainen esitti, ja Ahti Leinonen että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys on asiasta suoritettava äänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Tauno Ronkaisen esitystä äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä (Tapani Kemppainen, Ilkka Horto, Raili Kemppainen, Anneli Määttä, Kaisa Tolonen, Pekka Turpeinen ja Sanni Väisänen) ja 3 EI-ääntä (Ahti Leinonen, Pentti Moilanen ja Tauno Ronkainen). Poissa oli Kirsi Virtanen

Puheenjohtaja totesi, että sosiaali- ja terveyslautakunta on äänin 7-3 hyväksynyt esittelijän ehdotuksen.

Tauno Ronkainen ilmoitti jättävänsä asiaan eriävän mielipiteen ja se liitetään pöytäkirjan liitteeksi nro 10 A.

Lautakunta piti tämän asian jälkeen tauon klo 17:59-18:09.

________

 

 

©