Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 323Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 323
20.12.2006

Työterveyshuollon vastuuhenkilön nimeäminen

STLTK § 323

Kainuun maakuntavaltuuston 30.10.2006 § 81 hyväksymän Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtosäännön 6 §:n mukaan maakunnan sosiaali- ja terveyslautakunta nimeää liikelaitoksen johtajan, joka vastaa Kainuun työterveyden toiminnasta ja sen kehittämisestä sekä huolehtii johtokunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Johtajan tulee olla virkasuhteessa maakuntaan.

Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtajan tehtävää ei saatu täytettyä ns. sisäisen haun kautta.

Kainuun Työterveys -liikelaitoksen toiminta käynnistyy 1.1.2007, joten työterveyshuollolle on nimettävä vastuuhenkilö siihen saakka kunnes liikelaitoksen johtaja saadaan valituksi.

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta nimeää hallintoylilääkäri Esa Ahosen hoitamaan Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtajan tehtävää, oman viran ohella, siihen saakka kunnes virka saadaan vakinaisesti täytettyä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Esa Ahonen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi, klo 18:10-18:12. Esteellisyysperusteeksi hän ilmoitti osallisuusjääviyden.

Hyväksyi päätösehdotuksen.

________

 

©