Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 325Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 325
20.12.2006

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Visus Oy

STLTK § 325

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto on 30.11.2006 tekemällään päätöksellä OLH-2006-03250/So-35 myöntänyt Visus Oy:lle luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen ja hyväksyy silmätautien erikoislääkäri Janne Tenhusen vastaavaksi johtajaksi.

Visus Oy on pyytänyt lääninhallitukselta lupaa terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Palveluntuottajana on Visus Oy, Halmekatu 5 A Hämeenlinna. Toimintayksiköitä on Haapajärven Kello-Optiikka, Kajaanin Silmäasema, Nivalan Kello-Optiikka, Oulaisten Kello-Optiikka ja Ylivieskan Optiikka sekä Sievin Kello-Optiikka.

Palveluntuottajan tuottamia terveydenhuollon palveluita on yleislääkärin vastaanotto (erikoistuvan lääkärin vastaanotto/silmätaudit) ja erikoislääkärin vastaanotto/silmätaudit.

Lääninhallituksen päätöksen mukaisesti on palveluja annettaessa toimintayksikössä oltava hakemuksessa mainittu toiminnan edellyttämä henkilökunta. Vastaavan johtajan hyväksyminen voidaan peruuttaa, mikäli hän laiminlyö valvontatehtävänsä tai ei muuten kykene huolehtimaan tehtävistään. Lääninhallitukselle on tehtävä kirjallinen ilmoitus, mikäli palveluntuottaja muuttaa terveydenhuollon palveluja olennaisesti tai lopettaa niiden antamisen. Palvelujen tuottajan on vuosittain annettava kertomus toiminnastaan lääninhallitukselle.

Lääninhallitus on 8.12.2006 saapuneella ilmoituksellaan ilmoittanut, että yksityinen terveydenhuollon palvelujen tuottaja Visus Oy on aloittanut toiminnan.

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Merkitsi asian tiedoksi.

__________

©