Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 326Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 326
20.12.2006

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/PlusTerveys Oy

STLTK § 326

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto on 8.11.2006 tekemällään päätöksellä OLH-2006-03924/So-35 tehnyt PlusTerveys Oy:lle 15.5.2006 myönnettyyn lupaan pyydetyt muutokset.

PlusTerveys Oy on 2.10.2006 lääninhallitukseen saapuneessa hakemuksessa pyytänyt aiemmin myönnetyn luvan muuttamista siten, että lääninhallitus hyväksyisi uudeksi toimintayksiköksi c/o Ristijärven Terveyspalvelu Oy:n. Palveluntuottajana on PlusTerveys Oy, Malmin asematie 6 Helsinki. Toimintayksikön palvelualat ovat yleislääkärin vastaanottotoiminta ja lääkärin kotikäynnit. Vastaavana johtajana toimii silmätautien erikoislääkäri Antti Juutinen.

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston päätöksen OLH-2006-03924/So-35.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Merkitsi asian tiedoksi.

__________

 

©