Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 327Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 327
20.12.2006

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Salamisen perhekoti Oy

STLTK § 327

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto on 14.11.2006 tekemällään päätöksellä Olh-2006-03631/So17 myöntänyt Salamisen perhekoti Oy:lle luvan perustaa Salamisen koti -nimisen lastensuojelulaitoksen.

Salamisen perhekoti Oy on hakenut lupaa perustaa Salamisen koti -nimisen lastensuojelualan toimintayksikön Puolangalle. Paltamontie 190:ssä toimivan toimintayksikön vastuuhenkilöksi on nimetty Riikka Isola Ylitorniolta. Yksikölle on myönnetty lupa neljään (4) ympärivuorokautiseen paikkaan ja lisäksi neljä (4) lyhytaikaispaikkaa lasten ja heidän vanhempiensa ensi- ja turvakotitoimintaan.

Lääninhallituksen ratkaisussa edellytetään, että henkilöstön määrä suhteessa paikkalukuun on vähintään lastensuojelulain ja -asetuksen mukainen. Henkilöstön tulee täyttää sosiaalialan kelpoisuuslain vaatimukset.

Ja mikäli palveluntuottaja myöhemmin katsoo tarpeelliseksi lisätä paikkalukua tai olennaisesti muuttaa toimintayksikön palveluita tulee siihen hakea lupa lääninhallitukselta. Pienistä muutoksista on kirjallisesti ilmoitettava lääninhallitukseen. Yksikön toiminnasta on vuosittain annettava toimintakertomus lääninhallitukselle.

Lääninhallitus voi keskeyttää tai lakkauttaa yksikön toiminnan, mikäli toiminta osoittautuu toimiluvasta poikkeavaksi tai se ei vastaa lupahakemuksen yhteydessä esitettyä toiminta- ja henkilöstösuunnitelmaa.

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee Oulun lääninhallituksen päätöksen tiedoksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Merkitsi asian tiedoksi.

__________

 

©