Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 328Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 328
20.12.2006

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Kajaanin Pelastakaa Lapset ry

STLTK § 328

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto on 14.11.2006 tekemällään päätöksellä Olh-2006-03632/So-17 myöntänyt Harjulan lastenkodille luvan perustaa uuden 5-paikkainen osaston entisen perhekodin paikalle. Muutoksen jälkeen lastensuojelulaitoksen kolmen eri osaston paikkaluku on 17 paikkaa.

Harjulan lastenkoti on Kajaanin Pelastakaa Lapset ry:n ylläpitämä lastensuojelulaitos. Harjulan lastenkodissa on ollut 12 lastensuojelun laitospaikkaa, kaksi (2) ensi- ja turvakotipaikkaa ja neljä (4) perhekotipaikkaa, lisäksi yksikössä on ollut kolme (3) paikkaa päivähoitoa varten. Yksikkö on hakenut muutosta siten, että toimintayksikön nimi Harjulan lasten- ja perhekoti muutetaan Harjulan lastenkodiksi; perhekoti lopetetaan ja tilalle tulee viisi (5) lastensuojelun laitospaikkaa.

Kajaanin Pelastakaa Lapset ry:n toimintayksikkö Harjulan lastenkoti toimii Harjukadulla Kajaanissa. Yksikön vastuuhenkilönä on Anneli Grundmark. Toimintayksikön palvelualana on lastensuojelun ympärivuorokautinen laitoshoito (17 paikkaa) sekä 2-paikkainen ensi- ja turvakoti.

Lääninhallituksen päätöksessä edellytetään, että ammatillisen henkilöstön määrä suhteessa paikkalukuun tulee olla vähintään lastensuojelulain ja -asetuksen mukainen ja henkilöstön tulee täyttää sosiaalialan kelpoisuuslain vaatimukset. Lääninhallitukselta on haettava muutoslupaa, mikäli palveluntuottaja myöhemmin katsoo tarpeelliseksi paikkaluvun lisäämisen tai toimintayksikön palveluiden olennaisen muuttamisen. Pienemmistä muutoksista on kirjallisesti ilmoitettava lääninhallitukselle. Toiminnasta on vuosittain annettava toimintakertomus lääninhallitukselle. Lääninhallitus voi keskeyttää tai lakkauttaa yksikön toiminnan, mikäli toiminta osoittautuu toimiluvasta poikkeavaksi tai toimita ei vastaa lupahakemuksen yhteydessä esitettyä toiminta- ja henkilöstösuunnitelmaa.

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston päätöksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Merkitsi asian tiedoksi.

__________

©