Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 329Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 329
20.12.2006

Oulun lääninhallitus/kehittämishankkeista annettujen päätösten muuttaminen

STLTK § 329

Oulun lääninhallitus on 17.11.2006 tekemillään päätöksillä muuttanut seuraavista kehittämishankkeista antamiaan päätöksiä:

1) Sosiaalihuollon teknologian kehittäminen Kainuussa -hanke,

päätös OLH-2005-03051/So-612 (tunniste073/PSO/KH/2005)

Hankkeen arvioitu toteuttamisaika oli 1.4.2005-31.12.2006. Hakija on pyytänyt jatkamaan hankkeen toteuttamisaikaa maaliskuun 2007 loppuun saakka. Hankkeen projektipäällikkö ja suunnittelija pääsivät aloittamaan työn hankkeessa vasta syksyllä 2005, joten hanke ei käynnistynyt odotetulla tavalla. Hankkeella on selkeät ja realistiset tavoitteet, minkä vuoksi hakija on katsonut hankkeen toteuttamisajan jatkamisen olevan perusteltua.

Lääninhallitus on hyväksynyt toteutusajan muutoksen siten, että hanke päättyy 31.3.2007.

2) Perhekeskukset Kainuuseen -hanke

päätös OLH-2006-02720/So-613 (tunniste 073/TRO/KH/2006)

Hakija on suunnitellut toimintojen kestävän 31.12.2008 asti, mutta päätöksen mukaan viimeinen maksatushakemus tulee toimittaa lääninhallitukselle 31.120.2008 mennessä. Hakija on pyytänyt, että em. maksatushakemukseen voidaan liittää arvio marras-joulukuussa tulevista kustannuksista mm. palkka-, vuokra- ja puhelinkulujen osalta tai että maksatushakemukset voidaan toimittaa lääninhallitukselle tammikuussa 2009.

Lääninhallitus on päättänyt muuttaa viimeisen maksatushakemuksen jättöaikaa siten, että hakijan tulee toimittaa viimeinen maksatushakemus Oulun lääninhallitukselle viimeistään 30.11.2008 ja liittää siihen toteutuneiden kustannustietojen lisäksi arvio joulukuussa 2008 toteutumassa olevista kustannuksista. Hankkeen lopullisen valtionavustuksen määrä ratkaistaan hankkeen valtionavustuksen käytöstä annettavan loppuselvityksen yhteydessä.

Lisätietoja asiasta antavat kehittämispäällikkö Marita Pikkarainen, puh. (08) 6155 4216, 044-7100 862 ja vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee kehittämishankkeista annettujen päätösten muuttamispäätökset tiedoksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Merkitsi asian tiedoksi.

__________

 

©