Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 294Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 294
20.12.2006

Lääkäripalvelut Kainuun maakunta -kuntayhtymän toimialueella

STLTK § 294

Lääkäripalveluiden kilpailutuksen tarkoituksena on saada kaikkiin toimipisteisiin tarpeellinen virka-aikainen ja päivystysaikainen lääkärimiehitys ajalle 1.1.2007- 31.12.2008.

Tarjoukset pyydettiin viideltä toimittajalta.

Tarjousten jättöaika päättyi 13.11.2006 ja määräaikaan menneessä saatiin kolme tarjousta:

MedOne Oy

Coronia Hoitoketju OY

Mediverkko Oy

Osatarjoukset hyväksytään.

Valintaan ovat osallistuneet:

Mauno Saari, Aaro Tolonen, Vesa Lappeteläinen ja Laila Härkönen.

Lautakunnalle jaetaan esityslistan mukana erillisliitteenä yhteenveto tarjousten arvioinnista.

Erillisliite nro: 1

Lisätietoja asiasta antavat vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 ja logistiikkapäällikkö Laila Härkönen, puh. (08) 6156 2076 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Teen päätösehdotukseni lautakunnan kokouksessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että virka-aikaiset ja päivystysaikaiset lääkäripalvelut hankitaan työryhmän esityksen mukaisesti seuraavasti:

Tarjouspyynnön kohde 1: Virka-aikainen toiminta

 

Osa-tar-jous
Kohta
Toimipiste
Toimittaja
 
1 A
Kajaani
Hoitoketju
 
1 B
Kuhmo
 
 
1 C
Paltamo -Ristijärvi
 
 
1 D
Puolanka
 
 
1 E
KAKS, päivystyspoliklinikka
 
 
1 F
Erikseen sovittava
Mediverkko

 

Tarjouspyynnön kohde 2: Perusterveydenhuollon päivystystoiminta - arkipäivystys

 

Osa-tarjous
Kohta
Toimipiste
Toimittaja
 
2 A
Kajaani, KAKS:n päivystyspoliklinikka
Hoitoketju
 
2 B
Kuhmo
 
 
2 C
erikseen sovittavat
ei tarjousta

 

Tarjouspyynnön kohde 3: Perusterveydenhuollon päivystystoiminta – viikonloppu- ja juhlapyhäpäivystys

 

Kohta
Toimipiste
Toimittaja
3 A
Kajaani, KAKS:n päivystyspoliklinikka
Hoitoketju
3 B
Kajaani, KAKS:n päivystyspoliklinikka, II-päivystäjä
Hoitoketju
3 C
Kuhmo
Hoitoketju
3 D
Sotkamo
Hoitoketju
3 E
Suomussalmi
Hoitoketju

Tarjouspyynnön kohde 4: Erikoissairaanhoidon päivystystoiminta

 

Kohta
Toimipiste
Toimittaja
4 A
 
Hoitoketju
4 B
 
Hoitoketju

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotuksen.

Asiantuntijana tässä asiassa olivat logistiikkapäällikkö Laila Härkönen ja vs. ylilääkäri Vesa Lappeteläinen.

___________

©