Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 330Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 330
20.12.2006

Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus alustavasta käyttösuunnitelmasta Sosioekonomiset terveyserot ja niiden kaventaminen Kainuussa -jatkohankkeelle

STLTK § 330

Sosiaali- ja terveysministeriön terveysosasto on 21.11.2006 lähettänyt ilmoituksen,että se on sisällyttänyt terveyden edistämisen määrärahan vuoden 2007 alustavaan käyttösuunnitelmaan Sosioekonomiset terveyserot ja niiden kaventaminen Kainuussa -jatkohankkeelle (094/KTL/TE/2007). Hankkeelle on alustavassa käyttösuunnitelmassa varattu 30.000 euroa.

Käyttösuunnitelma vahvistetaan lopullisesti sen jälkeen kun valtion vuoden 2007 talousarvio on vahvistettu ja toimeenpantavissa. Tarkennettu hankesuunnitelma, jonka sisältö on korjattu alustavassa käyttösuunnitelmassa esitetyn määrärahan mukaiseksi on lähetettävä sosiaali- ja terveysministeriölle 15.12.2006 mennessä.

Lisätietoja asiasta antaa kehittämispäällikkö Marita Pikkarainen, puh. (08) 6155 4216, 044-7100 862 ja vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Merkitsi asian tiedoksi.

__________

©