Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 331
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 331
20.12.2006

Ilmoitusasiat

STLTK § 331

1) Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ehdotus OYS:n erityisvastuualueen ja Oulun yliopiston erikoistuvien lääkäreiden koulutusstrategiaksi - "Pohjois- Suomen koulutusmalli". Liitteenä olevan koulutusmallin tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia tukemalla erikoistuvia lääkäreitä heidän oppimisessaan ja kouluttajia heidän opetustehtävässään. Toimintamalli käsittää Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan, OYS:n erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit terveyskeskuksineen ja Kainuun maakunnan.

Liite nro: 14

2) Pohjois-Suomen työsuojelupiirin ilmoitus 16.11.2006 Dnro 310/41/2006 Tervakartanon työolosuhteista:

Pohjois-Suomen työsuojelupiiri ilmoitti 5.10.2006, että hallinnollinen pakkokeinomenettely haitallisten tai vaarallisen kuormittumisen ehkäisemiseen Tervakartanon asukkaiden WC:n avustustyössä raukeaa, mikäli työsuojelutarkastuksessa voidaan todeta, olosuhteiden korjautuneen. Tarkastaja Tuija Haikola on 30.11.2006 todennut näin tapahtuneen, joten työsuojelutoimistolla ei siis ole asiassa aihetta enempiin toimenpiteisiin.

3) Kajaanin I Apteekki ja Kajaanin I Apteekin/Lohtajan sivuapteekki on 30.11.2006 lähettänyt ilmoituksen seuraavista aukioloajoista 4.12.2006 alkaen:

Kajaanin I Apteekki, Kauppakatu 9, ma-su klo 8.30-21.00 ja juhlapyhinä ja juhlapyhien aattoina aukioloajat ilmoitetaan erikseen. Lohtajan sivuapteekki, Taikatie 4, ma-pe klo 9.00-18.00, la 9.00-15.00 ja su suljettu.

4) Kuhmon kaupunki Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -vastuualueelta 1.1.2006 saapunut Kuhmon terveysaseman asuintalojen käyttöä koskeva ilmoitus, em. kiinteistöjen omistajan edustajan, että vastuualue lopettaa 1.1.2007 lukien kiinteistön omistajalle tappiollisena Kuhmon terveysaseman lääkärientalojen I, II ja II osien vuokraamisen ulkopuolisille, Kainuun maakunta -kuntayhtymän mukaan lukien.

5) Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto on 9.11.2006 tekemällään päätöksellä OLH-2006-04168/So-35 tehnyt hakijan pyytämän yhtiömuotomuutoksen Unipaikka Ky:lle 12.11.1984 ja 12.12.1985 myönnettyyn lupaan yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Muutoksen jälkeen yhtiömuoto on osakeyhtiö ja palvelujen tuottajana on Unipaikka Oy.

6) Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston 10.11.2006 tekemä päätös OLH-2003-05433/SO-612 yhteensä 21.088,00 euron suuruisen valtionavustuksen maksamisesta Ikäihmisten palveluohjaus Kainuussa -hankkeelle

7) Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston 20.11.2006 tekemä päätös OLH-2003-05370/SO-613 yhteensä 16.647,00 euron suuruisen valtionavustuksen maksamisesta Sinisten ajatusten apuvälinehuolto - Kainuun apuvälineprojektille.

8) Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston 5.12.2006 tekemä päätös OLH-2003-05434/SO-612 yhteensä 41.529 euron suuruisen valtionavustuksen maksamisesta Kainuun sosiaalialan seutukehittäjä -hankkeelle.

9) Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston 7.12.2006 tekemä päätös OLH-2003-05433/SO-612 yhteensä 27.412 euron suuruisen valtionavustuksen maksamisesta Ikäihmisten palveluohjaus Kainuussa -hankkeelle.

10) Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston 8.12.2006 tekemä päätös OLH-2005-01310/SO-614 yhteensä 13.228 euron suuruisen valtionavustuksen maksamisesta Infektioiden torjuntahanke Kainuun maakunta -kuntayhtymässä -hankkeelle.

11) Toimialan talouspalveluissa laadittu seuraava yhteenveto korvauslaskelmista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

 

KORVAUSLASKELMAT YHTEENVETO V 2006
 
 
 
Sosiaali- ja terveyslautakunta .12.2006 §
 
 
 
 
 
Yksikkö
Tunti/käynti/aspv/
käyttövrk -hinta
 
 
VANHUSPALVELUT
 
Kotisairaanhoidon käynnin hinta
36,40
Kotisairaanhoidon käynnin täyskorvaus
42,90
Kotisairaanhoidon tuntihinta
48,50
Kotisairaanhoidon tuntihinta täyskorvaus
57,20
Kotipalvelun käynnin hinta
17,10
Kotipalvelun käynnin täyskorvaus
20,20
 
 
Kotipalvelun tuntihinta
22,80
Kotipalvelun tuntihinta täyskorvaus
26,90
 
 
Kotihoidon käynnin hinta
18,00
Kotihoidon käynnin täyskorvaus
21,30
 
 
Kotihoidon tuntihinta
24,10
Kotihoidon tuntihinta täyskorvaus
28,40
 
 
Vanhusten asumispalvelu; tehostettu palveluasuminen
Korvaus
64,70
Täyskorvaus
83,40
 
 
 
 
PERHEPALVELUT
 
Kehitysvammahuolto; ympärivuorokautinen asumispalvelu
Korvaus
108,40
Täyskorvaus
118,40
 
 
Kehitysvammahuolto; ei-ympärivuorokautinen asumispalvelu
Korvaus
63,70
Täyskorvaus
72,50
Kehitysvammahuolto; asumisen ohjaus
 
Korvaus
14,30
Täyskorvaus
14,40
 
 
Kehitysvammahuolto; työtoiminnat
Korvaus
47,80
Täyskorvaus
51,00
 
 
 
 
TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT
 
Mielenterveyspalvelut; kuntoutusyksikkö
 
Korvaus
29,00
Täyskorvaus
57,90
 
 
Erityisterapiat (puheterapia, toimintaterapia, ravitsemusterapia)
Korvaus ja täyskorvaus
76,20
 
 
 
Fysioterapia
 
Korvaus
95,00
Täyskorvaus
97,20
 
 
 
 
Laskelmat yo korvaushinnoista on saatavana Pirkko Heikkiseltä
pirkko.heikkinen@kainuu.fi puh 6156 6130
 
 
 

12) Kainuun Hoivaverkoston toimialakatsaus - yksityisten hoivayritysten ja julkisen sektorin toimenpide-ehdotukset yhteistyön kehittämiseksi jaetaan lautakunnalle erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 2

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Merkitsi asian tiedoksi.

__________

 

©