Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 333


Edellinen asia | Seuraava asia

Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 333
20.12.2006

Katsaus

STLTK § 333

Sosiaali- ja terveysjohtaja jakoi lautakunnalle

1) Kainuun maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelusta tehdyn kyselyn koosteen. Varsinainen asiakaskysely toteutettiin ajalla 15.11.-22.11.2006 kahdeksassa Kainuun terveyskeskuksessa.

2) Stakes/Sairaaloiden tuottavuuden kehitys vuosina 2001-2005 tilastoja

3) Vanhuspalvelujohtaja ilmoitti jäävänsä virkavapaalle 1.1.-30.4.2007 väliseksi ajaksi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi katsauksessa esitellyt asiat.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Merkitis tiedoksi.

________


Edellinen asia | Seuraava asia©