Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 295Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 295
20.12.2006

Siirto- ja kotiutuvien potilaiden kuljetukset

STLTK § 295

Potilaiden siirtokuljetuksia on yhdistelty keskitetysti 13.11.2006 alkaen. Siirtokuljetusten yhdistäminen on lähtenyt hyvin käyntiin ja tarve kuljetusten yhdistämiselle ja laajentamiselle on olemassa.

Tämän vuoksi osastoilta kotiutuvien potilaiden kuljetusten yhdistämisestä on myös käyty neuvottelut 13.12.2006 Kansaneläkelaitoksen edustajien, taksiliiton edustajien ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän edustajien kesken.

Neuvottelussa todettiin, että potilaiden siirtokuljetusten ja kotiutuvien potilaiden kuljetukset yhteiskuljetuksina tuovat säästöä. Kansaneläkelaitoksen Oulun alueen etuuspäällikkö Jorma Viitala hyväksyi yhteiskuljetusten järjestämisen Olaskankaan mallin mukaan yhteistyössä Kainuun Kansaneläkelaitoksen toimistojen kanssa.

Lähtökohtana kuljetusten yhdistämisessä on, että kotiutuvalle potilaalle yhteiskuljetukseen lähteminen on vapaaehtoista ja laskutus tapahtuu reittitaksan mukaan vaikka kuntayhtymä olisi kilpailuttanut kuljetukset.

Lisätietoja asiasta antaa logistiikkapäällikkö Laila Härkönen, puh. (08) 6156 2076, 044-270 4728 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Kainuun maakunta -kuntayhtymä hyväksyy siirtokuljetusten ja kotiutuvien potilaiden kuljetusten yhdistämisen sovitun mallin mukaisesti 1.1.2007 alkaen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.

Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin logistiikkapäällikkö Laila Härköstä.

________

©