Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 20.12.2006 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 20.12.2006 / Pykälä 296
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 296
20.12.2006

Kuhmon kaupungin Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen vastuualuuen oikaisuvaatimus

STLTK § 296

Kuhmon kaupungin Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen vastuualueelta on 4.12.2006 saapunut liitteenä oleva oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan 22.11.2006 § 269 Pesulapalvelut Kainuun maakunnan alueella -päätökseen.

Oikaisuvaatimuksessaan Kuhmon kaupungin Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen vastuualue vaati em. päätöksen oikaisemista, koska Kuhmon pesulan tekemä, vuosien 2007-2009 pesulapalvelujen toimittamista koskeva, maakunta -kuntayhtymälle annettu tarjous on jätetty kyseisessä päätöksessä huomioon ottamatta.

Oikaisuvaatimuksen perusteluissa todetaan, että päätöksestä ei ilmene se, että sosiaali- ja terveyslautakunta on hylännyt Kuhmon pesulan tekemän tarjouksen sitä käsittelyyn ottamatta. Lisäksi todetaan, että logistiikkapäällikkö on menetellyt virheellisesti todetessaan em. hankintapäätösilmoituksessa, että Kuhmon pesulan tekemä tarjous on tarjouspyynnön vastainen. Perusteluina on myös se, että koska maakunta -kuntayhtymän saamia tarjouksia koskeva päätöksenteko on kuulunut sosiaali- ja terveyslautakunnalle on menetelty säännösten vastaisesti kun Kuhmon pesulan tarjous on tosiasiassa hylätty pelkällä logistiikkapäällikön ilmoituksella.

Liite nro: 1

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi pesulapalvelujen hankkimisen Kainuun hankintarenkaan hankintasuunnitelman mukaisesti tarjouskierrokselle osallistuneille kunnille, Kajaanin kaupungille, Kainuun maakunta -kuntayhtymälle sekä Kainuun Ev.Lut. seurakunnille Kainuun Keskuspesula Oy:ltä 1.1.2007-31.12.2009 väliselle ajalle.

Tarjouksia jätti määräaikaan 29.9.2006 klo 12.00 mennessä neljä (4) yritystä. Yhteenveto tarjousten arvioinnista ja tarjousten laatukriteereistä jaettiin lautakunnan jäsenille erillisliitteenä esityslistan mukana.

Lautakunnan kokouksessa oli asiantuntijana logistiikkapäällikkö Laila Härkönen ja hän esitteli lautakunnalle erillisliitteenä jaetun koosteen hankintaesityksen pohjaksi. Koosteesta ilmeni tarjouspyynnön laajuus, tarjousten arviointi ja vertailu. Tarjousten arvioinnista ja vertailusta on vastannut kuntayhtymän asettama arviointiryhmä.

Tarjoajien kelpoisuuden arvioinnin perusteella kaikki tarjoajat siirtyivät tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisvaiheeseen.

Tarjouspyynnön mukaisuuden arvioimisen perusteella on Kuhmon Pesulan tarjous hylätty, koska hinta tarjouksessa ei ollut tarjouspyynnön mukainen suojavaatteiden, potilasvaatteiden ja liinavaatteiden osalta.

Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailussa oli mukana kolme (3) tarjouksen jättänyttä yritystä.

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta

1) toteaa, että lautakunnalle on kokouksessa asiaa esiteltäessä tuotu esille, ettei Kuhmon Pesulan tarjous ollut tarjouspyynnön mukainen ja

2) toteaa, että päätöstä tehtäessä pohjana oli tarjousten arvioinnista ja vertailusta on vastaneen kuntayhtymän asettaman arviointiryhmän esitys

3) hylkää Kuhmon kaupungin Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen vastuualueen tekemän oikaisuvaatimuksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.

Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin logistiikkapäällikkö Laila Härköstä. Laila Härkönen ja vs. ylilääkäri Vesa Lappeteläinen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 13:47.

_______

©