Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 20.12.2006


 Pykälä   Otsikko
  291 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  292 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  293 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kevätkauden 2007 kokousaikataulu
  294 Lääkäripalvelut Kainuun maakunta -kuntayhtymän toimialueella
  295 Siirto- ja kotiutuvien potilaiden kuljetukset
  296 Kuhmon kaupungin Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen vastuualuuen oikaisuvaatimus
  297 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet, hoitopalkkiot ja omaishoitajan vapaan järjestäminen 1.1.2007
  298 Palvelusetelin myöntämisperusteet Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluissa 1.1.2007 alkaen
  299 Asiakkaalle arvonlisäverottomien sosiaalipalvelujen myöntäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluissa 1.1.2007 alkaen
  300 Kajaanin vanhusneuvosto/Kajaanin lääkäritilanne ja hoitopaikkojen saatavuus omaishoitajien lomien aikana
  301 Kajaanin vanhusneuvosto/seudulliset vanhusneuvostot ja maakunnallinen neuvottelukunta
  302 Vanhustenhoidon laitosjärjestelyjen III-vaihe
  303 Hyrynsalmen vanhustentaloyhdistyksen toiminnan siirtäminen maakunta -kuntayhtymän toiminnaksi
  304 Turvapuhelinpalvelujen myöntämiskriteerit ja asiakasmaksut v. 2007
  305 Kotihoidon tukipalvelumaksut vuonna 2007
  306 Perhehoidon järjestäminen vanhuksille ja pitkäaikaissairaille 1.1.2007 alkaen
  307 Hoitokoti Kurimon asuinhuoneita ja peruskorjausta koskeva selvityspyyntö
  308 Lapsen huolto- ja tapaamissopimusten täytäntöönpanoon liittyvien sovittelijoiden nimeäminen
  309 Kehitysvammaisten ryhmäkotihoito Puolangalla
  310 Lastensuojelun sijaishuoltoyksikön perustaminen
  311 Kainuun maakunta -kuntayhtymän Vaikeavammaisten kuljetus- ja saattajapalveluiden toteutusperiaatteet
  312 Peushoitajan ja sairaanhoitajan työsopimussuhteisen tehtävän (toimen) perustaminen
  313 Virkojen ja työsuhteisten tehtävien (toimien) lakkauttaminen ja uusien perustaminen
  314 Mauno Ruuskan oikaisuvaatimus
  315 Tuoteturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma vuodelle 2007
  316 Elintarvikevalvontasuunnitelma vuodelle 2007
  317 Eläinlääkäreiden eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 1 momentin mukaisten palkkioiden vahvistaminen vuodelle 2007
  318 Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratorion hinnasto 1.1.2007 alkaen
  319 Kainuun maakunta -kuntayhtymän laboratorion palveluhinnasto vuodelle 2007
  320 Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelujen vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnnan ylilääkärin tehtävän hoitaminen 1.1.-31.12.2007
  321 Olli Vesalan oikaisuvaatimus
  322 Minna Haatajan oikaisuvaatimus
  323 Työterveyshuollon vastuuhenkilön nimeäminen
  324 Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet
  325 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Visus Oy
  326 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/PlusTerveys Oy
  327 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Salamisen perhekoti Oy
  328 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Kajaanin Pelastakaa Lapset ry
  329 Oulun lääninhallitus/kehittämishankkeista annettujen päätösten muuttaminen
  330 Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus alustavasta käyttösuunnitelmasta Sosioekonomiset terveyserot ja niiden kaventaminen Kainuussa -jatkohankkeelle
  331 Ilmoitusasiat
  332 Viranhaltijapäätökset
  333 Katsaus

 Osallistuja  Tehtävä
  Kemppainen Tapanipuheenjohtaja
  Horto Ilkkavarapuheenjohtaja
  Kemppainen Railijäsen
  Leinonen Ahtijäsen
  Moilanen Penttijäsen
  Määttä Annelijäsen
  Ronkainen Taunojäsen
  Tolonen Kaisajäsen
  Turpeinen Pekkajäsen
  Väisänen Sannijäsen
  Virtanen Kirsivarajäsen
 
  Pääkkönen Tuomososiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjattasihteeri
  Kyllönen Merjamh:n edustaja
  Juntunen Hannumh:n 1 vpj.
  Rissanen Maijamh:n 2 vpj.
  Ahonen Esash-palv. tulosalueen johtaja
  Heikkinen Helenahallintoylihoitaja
  Nykänen PäiviYmp. th:n tulosaluejohtaja
  Pikkarainen Maritakehittämispäällikkö
  Tolonen Eijavanhuspalvelujohtaja
  Ylävaara Helenaperhepalvelujohtaja
  Härkönen Lailalogistiikkapäällikkö
  Lappeteläinen Vesavs. ylilääkäri
  Viljanmaa Pirkkoprojektipäällikkö
  Partanen Anuprojektityöntekijä


©