Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 17.01.2007


 Pykälä   Otsikko
  1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  3 Lääkäripalvelut Kainuun maakunta -kuntayhtymän toimialueella
  4 Kainuun maakunta -kuntayhtymän erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluhinnasto vuodelle 2007
  5 Kainuun maakunta -kuntayhtymän radiologian palveluhinnastot vuodelle 2007
  6 Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet
  7 Valtuustoaloite: Mammografiatutkimuksen myös yli 60-vuotiaille
  8 Lastensuojelun perhehoitajien hoitopalkkiot, kulukorvaukset ja käynnistämiskorvaus 1.1.2007
  9 Eräät lastensuojelun maksut ja korvaukset 1.1.2007 alkaen
  10 Lastensuojelun sijaishuoltoyksikköön tulevan sosiaalityöntekijän viran perustaminen
  11 Kainuun maakunta -kuntayhtymän toimeentulotukiohjeet 1.2.2007 alkaen
  12 Päätösvallan delegointi tupakkalain muutoksen mukaisessa asiassa
  13 Eläinlääkäreiden eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 1 momentin mukaisten palkkioiden vahvistaminen vuodelle 2007
  14 Vanhusten kotihoitopalveluissa ja lyhytaikaishoidossa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi Betanina lastenkodin säätiö
  15 Kansanterveyslain 22 §:n mukaiset ja muiden palveluiden korvauslaskelmat vuonna 2007
  16 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Turun Ortofysio Oy
  17 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Satucon Oy
  18 Pohjois-Suomen Työsuojelupiirin tarkastuskertomukset
  19 Ilmoitusasiat
  20 Viranhaltijapäätökset
  21 Katsaus

 Osallistuja  Tehtävä
  Kemppainen Tapanipuheenjohtaja
  Horto Ilkkavarapuheenjohtaja
  Leinonen Ahtijäsen
  Määttä Annelijäsen
  Ronkainen Taunojäsen
  Tervo Railijäsen
  Tolonen Kaisajäsen
  Turpeinen Pekkajäsen
  Väisänen Sannijäsen
  Kanniainen Mikkovarajäsen
  Haataja Pauliinavarajäsen
 
  Pääkkönen Tuomososiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjattasihteeri
  Kyllönen Merjamh:n edustaja
  Juntunen Hannumh:n 1 vpj.
  Rissanen Maijamh:n 2 vpj.
  Ahonen Esash-palv. tulosalueen johtaja
  Airaksinen Anna-Riittavs. vanhuspalvelujohtaja
  Nykänen PäiviYmp. th:n tulosaluejohtaja
  Saari Maunovs. terveysjohtaja
  Ylävaara Helenaperhepalvelujohtaja
  Komulainen Marja-Liisasos.alan erikoissuunnittelija


©