Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 21.03.2007


 Pykälä   Otsikko
  63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  64 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  65 Tilinpäätöksen 2006 vaikutukset vuoden 2007 talousarvioon
  66 Sotainvalidien tuki- ja kotipalvelujen hankinta vuosina 2007-2009
  67 Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle Mauno Ruuskan valituksen johdosta
  68 Tuoteturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelman 2006 toteutuminen
  69 Elintarvikevalvontasuunnitelman 2006 toteutuminen
  70 Lausunto Oulun läänin alueellisen jätesuunnitelman painopistealueiden toteutusvaihtoehdoista
  71 Oulun lääninhallituksen päätös valtionavustuksen myöntämisestä Laadukas perhehoito Kainuussa -kehittämishankkeeseen
  72 Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet
  73 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vammaispalveluiden myöntämisperiaatteet
  74 Kainuun maakunta -kuntayhtymän hankintaohje
  75 Henkilöstöstrategia vuosille 2007-2012
  76 Rakennustoimikunnan perustaminen
  77 Kuhmon vanhusneuvosto/vanhusten päivätoiminta-asia
  78 Paikallisten päihdetyöryhmien perustamisesitys
  79 Sosiaaliasiamies Tuula Kelan selvitys toimintavuodelta 2006
  80 Potilasasiamies Liisa Vilmi-Johanssonin vuosikertomus vuoden 2006 potilasasiamiespalveluista
  81 Valtuustoaloite: Kotipalvelun henkilöstön, kodinhoitajien, työajan tarkastelu liittyen jaettuun työaikaan ja 1/2 tunnin ruokatuntiin, joka jää pitämättä työmäärän vuoksi ainakin Suomussalmen ja Puolangan toimintayksiköissä
  82 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Laitapauha Oy
  83 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Medikierukka Oy
  84 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Auscultare Oy
  85 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Dostri Oy
  86 Viranhaltijapäätökset
  87 Ilmoitusasiat
  88 Katsaus

 Osallistuja  Tehtävä
  Kemppainen Tapanipuheenjohtaja
  Horto Ilkkavarapuheenjohtaja
  Kemppainen Railijäsen
  Leinonen Ahtijäsen
  Moilanen Penttijäsen
  Määttä Annelijäsen
  Ronkainen Taunojäsen
  Turpeinen Pekkajäsen
  Jokelainen Anjajäsen
  Väisänen Sannijäsen
  Virtanen Kirsivarajäsen
 
  Pääkkönen Tuomososiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjattasihteeri
  Leskinen Hannumh:n pj
  Piirainen Raimomh:n 1. vpj
  Kinnunen Annelimh:n 2. vpj.
  Airaksinen Anna Riittavs. vanhuspalvelujohtaja
  Heikkinen Helenahallintoylihoitaja
  Nykänen PäiviYmp. th:n tulosaluejohtaja
  Pikkarainen Maritakehittämispäällikkö
  Saari Maunovs. terveysjohtaja
  Selesniemi Pirjotalouspäällikkö
  Ylävaara Helenaperhepalvelujohtaja


©