Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 18.04.2007 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 18.04.2007 / Pykälä 100Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 100
18.04.2007

Vuolijoen Vanhustenkotiyhdistys ry/sopimuksen irtisanominen

STLTK § 100

Vuolijoen Vanhustenkotiyhdistys ry:ltä on 26.3.2007 saapunut seuraavan sisältöinen 21.3.2007 päivätty ilmoitus:

"Sopimuksen irtisanominen

Olemme tehneet Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanssa ajalle 01.09.2006-31.08.2009 puitesopimuksen Risto-kodin asumis- ja hoivapalveluista.

Yhdistyksen hallitus on 15.03.2007 (§61) pitämässään kokouksessa irtisanonut puitesopimuksen tuotannollisten ja taloudellisten syiden vuoksi.

Irtisanominen oli pakollinen, koska kuntayhtymä ei ole osoittanut meille asukkaita kolmen kuolleen tilalle. Toisaalta kotimme on kannattamaton kymmenpaikkaisena ympärivuorokautisena hoitokotina. Kodin laajentamien ei kuitenkaan tässä tilanteessa tule kysymykseen.

Risto-kodin toiminta dementiakotina lakkaa 30.4.2007 kuntayhtymän edustajien kanssa käytyjen neuvottelujen mukaisesti."

Vuolijoen Vanhustenkotiyhdistys ry:n ja maakunta -kuntayhtymän vanhuspalvelujen edustajien kanssa käydyissä neuvotteluissa on sovittu, että sopimuksessa olevaa kuuden kuukauden molemmin puolista irtisanomisaikaa lyhennetään siten, että 16.3.2007 alkaen irtisanottu sopimus päättyy 30.4.2007.

Lisätietoja asiasta antavat vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 ja vs. vanhuspalvelujohtaja Anna Riitta Airaksinen, puh. (08) 6156 5691, 044-797 0320 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

©