Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 18.04.2007 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 18.04.2007 / Pykälä 102
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 102
18.04.2007

Vanhusten kotiin annettavissa hoivapalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi Otanmäen Siivous

STLTK § 102

Otanmäen Siivous on ilmoittautunut 26.3.2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymän palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi vanhusten kotiin annettaviin hoivapalveluihin.

Yritystoiminta on rekisteröity yksityisten sosiaalipalveluntuottajien rekisteriin, kaupparekisteriin sekä ennakkoperintärekisteriin.

Yrityksessä (osoite: Kuusirannantie 495, Vuolijoki) työskentelee yhteensä kaksi (2) työntekijää. Yrittäjä, joka toimii myös vastuuhenkilönä on lähihoitaja ja työntekijällä ei ole ammatillista koulutusta.

Otanmäen Siivous tarjoaa siivous- ja vaatehuoltopalvelua, hoiva- ja hoitotyöpalveluita (mm. avustaminen peseytymisessä), erilaisia tukipalveluita, sijaisomaispalvelua, saattajapalvelua ja sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita.

Liitteenä on ilmoitus yhteystiedoista ja yrityksen hinnasto.

Liite nro: 7

Lisätietoja antaa vs. vanhuspalvelujohtaja Anna Riitta Airaksinen, puh. (08) 6156 5691, 044-797 0320 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee Otanmäen Siivouksen ilmoituksen tiedoksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

©