Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 18.04.2007 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 18.04.2007 / Pykälä 103
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 103
18.04.2007

Vanhusten kotihoitopalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi Hoiva- ja kotipalvelu Raunin-Apu

STLTK § 103

 

Hoiva- ja kotipalvelu Raunin-Apu on ilmoittautunut 19.1.2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymän palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi vanhusten kotihoitopalveluihin.

Yritys täyttää Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain (603/1996) ja asetuksen (1208/1996) vaatimukset. Yritystoiminta on rekisteröity kaupparekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin.

Yrityksessä (osoite: Kiannonkatu 24-26, 89600 Suomussalmi) työskentelee 1 henkilö ja tarvittaessa käytetään tilapäistä apua.

Yrityksen tarjoamat palvelut ja hinnat:

Hoiva- ja kotipalvelu Raunin-Apu tarjoaa: vanhusten kotihoitopalveluja (siivous, ruuanlaitto, vaatehuolto, piha- ja puutarhan hoito, kylvetys, pukeutuminen, asiointi, virkistys).

Liitteenä on ilmoitus hoivapalveluyrittäjän yhteystiedoista sekä yrityksen hinnasto.

Liite nro: 8

Lisätietoja antaa vs. vanhuspalvelujohtaja Anna Riitta Airaksinen, puh. (08) 6156 5691, 044-797 0320 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee Hoiva- ja kotipalvelu Raunin-Avun ilmoituksen tiedoksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

 

©