Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 18.04.2007 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 18.04.2007 / Pykälä 104
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 104
18.04.2007

Vanhusten lyhytaikaishoidossa ja yöhoitopalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi Puolangan vanhustenkotiyhdistys ry

STLTK § 104

Puolangan vanhustenkotiyhdistys ry / Mäntykoti on ilmoittautunut 9.3.2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymän palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi vanhusten lyhytaikaishoitoon ja yöhoitopalveluihin.

Yritys täyttää Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain (603/1996) ja asetuksen (1208/1996) vaatimukset. Yritys on rekisteröity säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi ja ennakkoperintärekisteriin.

Puolangan vanhustenkotiyhdistys ry (osoite: Ouluntie 11, Puolanka) palveluksessa työskentelee yhteensä 17 henkilöä.

Yrityksen tarjoamat palvelut ja hinnat:

Puolangan vanhustenkotiyhdistys ry tarjoaa: ympärivuorokautista vanhusten lyhytaikaishoitoa sekä yöhoitopalvelua.

Liitteenä on ilmoitus yhteystiedoista sekä yrityksen hinnasto.

Liite nro: 9

Lisätietoja antaa vs. vanhuspalvelujohtaja Anna Riitta Airaksinen, puh. (08) 6156 5691, 044-797 0320 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee Puolangan vanhustenkotiyhdistys ry ilmoituksen tiedoksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

 

©