Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 18.04.2007 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 18.04.2007 / Pykälä 105Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 105
18.04.2007

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Kainuun Senioripalvelut, avoin yhtiö

STLTK § 105

Kainuun Senioripalvelut, avoin yhtiö on hakenut Oulun lääninhallitukselta toiminnan muutoslupaa Ristijärvellä Koulutie 7:ssä sijaitsevan Hoitokoti Willa Wanhan asiakaspaikkoihin siten, että 23:sta vanhuspaikasta yksi (1) paikka muutetaan kehitysvammaisten asumispalveluiksi ja kaksi (2) paikkaa muutetaan muiden vammaisten asumispalveluiksi. Yksikön kokonaispaikkamäärä ei muutu. Yksikössä on edelleen 23 ympärivuorokautista tehostetun palveluasumisen asumispaikkaa. Hoitokoti Willa Wanhan toiminta on jo muuttunut ja kyseiset asukkaat asuvat yksikössä.

Kainuun Senioripalveluilla on lääninhallituksen lupa (OLH-2004-04251/So-17) antaa 23 vanhusasiakkaalle Hoitokoti Willa Wanhassa tehostettua ympärivuorokautista palveluasumista.

Lääninhallitus on suorittanut yhdessä maakunta -kuntayhtymän edustajien kanssa lakisääteisen ohjaus- ja tarkastuskäynnin 30.1.2007 Hoitokoti Willa Wanhaan. Tarkastuskäyntiä koskevassa lausunnossa todetaan, että Kainuun Senioripalvelut tuottaa lääninhallituksen antaman luvan mukaisesti tehostettua palveluasumista vanhusasukkaille Hoitokoti Willa Wanhassa Ristijärvellä. Asukkaiksi on otettu myös muita kuin vanhusasukkaita ja yrittäjät ovat hakeneet toiminnan muutoslupaa lääninhallitukselta yhdelle (1) kehitysvammaiselle ja kahdelle (2) muulle vammaiselle. Toiminta Willa Wanhassa on sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua. Toiminta vaikuttaa olevan kodinomaista ja asukkaiden kuntoisuutta ja hyvinvointia vaalivaa. Lääninhallitus myöntää Kainuun Senioripalveluille asukaskohtaisen muutosluvan, mistä lääninhallitus tekee lupapäätöksen. Toiminnan muuttuessa on aina haettava lupaa lääninhallitukselta ennen muutoksen toteuttamista.

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto on 20.3.2007 antamallaan päätöksellä OLH-2006-03647/So-17 myöntänyt Kainuun Senioripalveluille toiminnan muutosluvan siten, että Hoitokoti Willa Wanhan kokonaispaikkamäärä on 23 varsinaista paikkaa vanhusasiakkaille. Näistä paikoista voidaan käyttää yksi (2) paikka jo sijoitetun kehitysvammaisen asiakkaan asumiseen ja kaksi (2) paikkaa jo sijoitettujen muiden vammaisten asumiseen. Myönnetty muutoslupa koskee ainoastaan jo tehtyjä sijoituksia. Hoitokoti Willa Wanhan toimialana on ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen. Yksikön vastuuhenkilönä toimii Tarja Tolonen. Henkilöstön kokonaismäärä on vähintään 13 sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saanutta hoivatyötä tekevää, yksi (1) ruokahuollon tehtäviä hoitavia työntekijöitä ja kaksi (2) hallintotyötä tekevää työntekijää.

Lääninhallitukselta on haettava kirjallisesti lupa, mikäli palveluntuottaja olennaisesti muuttaa toimintayksikön palveluita. Toiminnan lopettamisesta ja vastuuhenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava lääninhallitukseen. Palveluntuottajan on vuosittain annettava toiminnastaan kertomus lääninhallitukselle.

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

©