Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 18.04.2007 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 18.04.2007 / Pykälä 106Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 106
18.04.2007

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Sonoröntgen Oy

STLTK § 106

Sonoröntgen Oy on pyytänyt Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosastolta lupaa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamiseen.

Palveluntuottajan uudet toimintayksiköt ovat Sonoröntgen Oy:n Korholanmäen vastaanotto Korholanmäellä ja Sonoröntgen Oy:n Heinäpään vastaanotto Oulussa. Yksiköissä on lupa tuottaa seuraavia terveydenhuollon palveluita: lääkäripalvelut avohoidossa jakaantuen erikoislääkärin vastaanottoon ja erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antamiseen sekä yksilöterapiaan. Toimintayksikön vastaavana johtajana on psykiatrian erikoislääkäri Leena Kiviluoto.

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto on 13.3.2007 antamallaan päätöksellä OLH-2007-00746/So-35 tehnyt Sonoröntgen Oy:lle 10.11.2998 myönnettyyn yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamista koskevaan lupaan hakemuksessa pyydetyt muutokset.

Ratkaisussaan lääninhallitus toteaa, että palveluja annettaessa on toimintayksikössä oltava toiminnan edellyttämä henkilökunta. Vastaavan johtajan hyväksyminen voidaan peruuttaa, mikäli hän laiminlyö valvontatehtävänsä tai ei muute kykene huolehtimaan tehtävistään.

Palvelun tuottajan on kirjallisesti ilmoitettava lääninhallitukselle, jos se muuttaa terveydenhuollon palveluja olennaisesti tai lopettaa niiden antamisen. Palvelujen tuottajan tulee vuosittain antaa toiminnastaan kertomus lääninhallitukselle.

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston 13.3.2007 tekemän päätöksen OLH-2007/00746/So-35.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 

©