Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 18.04.2007 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 18.04.2007 / Pykälä 107Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 107
18.04.2007

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Fysikaalinen Hoitolaitos Kunnoks Oy

STLTK § 107

Fysikaalinen Hoitolaitos Kunnoks Oy on hakenut lääninhallitukselta lupaa terveydenhuollon palvelujen antamiseen.

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto on 16.3.2007 tekemällään päätöksellä OLH-2007-01146/So-35 myöntänyt Fysikaalinen Hoitolaitos Kunnoks Oy -palvelujen tuottajalle luvan tuottaa yksityisiä terveydenhuollon palveluita Suomussalmen toimintayksikössä.

Tuotettavat terveydenhuollon palvelut ovat:

Fysioterapeuttinen toiminta

- fysikaaliset käsittelyt, liike- ja liikuntahoito

- fysioterapeuttiset tutkimukset ja hoitotarpeen määrittely

- ehkäisevä toiminta ja hoitoon liittyvä neuvonta

- potilaan kotona annettava fysioterapia ja tutkimus

Hieronta toimintayksikössä ja potilaan kotona/asiakkaan tiloissa

Työterveyshuoltolain mukaiset asiantuntijapalvelut

- työfysioterapia

Vastaavana johtajana toimii fysioterapeutti Minna Vikholm.

Yksikkö on aloittanut toimintansa 1.4.2007

Lääninhallituksen päätöksen perusteluissa todetaan, että palveluja annettaessa on yksikössä oltava toiminnan edellyttämä henkilökunta. Lääninhallitukselle on tehtävä kirjallinen ilmoitus, jos palvelujen tuottaja muuttaa terveydenhuollon palveluja olennaisesti tai lopettaa niiden antamisen.

Vastaavan johtajan hyväksyminen voidaan peruuttaa, mikäli hän laiminlyö valvontatehtävänsä tai ei muuten kykene huolehtimaan tehtävistään. Palvelujen tuottajan on vuosittain annettava toiminnastaan kertomus lääninhallitukselle.

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston 16.3.2007 tekemän päätöksen OLH-2007-01146/S-35.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

©