Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 18.04.2007 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 18.04.2007 / Pykälä 90Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 90
18.04.2007

Pöytäkirjantarkastajien valinta

STLTK § 90

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Raili Tervon ja Pekka Turpeisen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi.

_________

©