Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 18.04.2007 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 18.04.2007 / Pykälä 108Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 108
18.04.2007

Osuuskunta Keikkatyö Ristijärvi, oikaisuvaatimus

STLTK § 108

Osuuskunta Keikkatyö Ristijärvi on lähettänyt Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunnalle 6.3.2007 saapuneen oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan 14.2.2007 § 24 tekemään päätökseen sotainvalidien tuki- ja kotipalvelujen hankinnasta vuosille 2007-2009.

Liitteenä olevassa oikaisuvaatimuksessa Osuuskunta Keikkatyö Ristijärven hallituksen puheenjohtaja/koti- ja hoivapalvelutyöntekijöiden puolesta toteaa, että yritys on hoitanut Ristijärven sotainvalidien siivouspalveluita v. 1999 lähtien ja haluaisi jatkaa palvelua tyytyväisten asiakkaiden parissa. Oikaisuvaatimuksen tekijä pyytää harkitsemaan Ristijärven osalta, että annetaanko palvelut vieraiden ihmisten käsiin sekä selvittämään onko päätöksen saaneella resurssia suoriutua tehtävistä.

Liite nro: 10

Tarjouksen tekijä on sitoutunut palvelujen tuottamiseen tarjouksellaan ja hinta on edullisempi sekä henkilöstö koulutettua, joten tarjouspyynnön mukaisesti vertaitaessa ei saada muuta lopputulosta.

 

Lisätietoja antavat logistiikkapäällikkö Laila Härkönen, puh. (08) 6156 2076, 044-270 4728 ja vs. vanhuspalvelujohtaja Anna Riitta Airaksinen, puh. (08) 6156 5691, 044-797 0320 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska lautakunta päätti kokouksessaan 21.3.2007 § 66, että sotainvalidien tuki- ja kotipalveluiden edellinen (15.12.2006 päättynyt) tarjouskierros keskeytetään ja käynnistetään uusi tarkennettu tarjouskierros välittömästi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 

 

©