Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 18.04.2007 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 18.04.2007 / Pykälä 109Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 109
18.04.2007

Sotkamon Hoitopalvelu, oikaisuvaatimus

STLTK § 109

Sotkamon Hoitopalvelun asiamiehenä asianajaja Antti Kejo, Asianajotoimisto Antti Kejo Ky:stä on lähettänyt Kainuun maakunta -kuntayhtymälle 8.3.2007 saapuneen oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan 14.2.2007 § 24 tekemään päätökseen sotainvalidien tuki- ja kotipalvelujen hankinnasta vuosille 2007-2009.

Liitteenä olevassa oikaisuvaatimuksessa pyydetään kumoamaan lautakunnan päätös Sotkamoon hankittavien sotainvalidien avopalveluiden osalta ja vaihtoehtoisesti tekemään uuden lainmukainen kilpailuttamisen Sotkamoon hankittavien sotainvalidien avopalvelujen osalta tai kumoamaan em. päätös ja valitsemaan sekä kotipalvelujen että tukipalvelujen hoitajaksi Sotkamon Hoitopalvelu Tuula Ruuskan tai pitämään voimassa nykyisen Sotkamon kunnan sotainvalidien koti- ja tukipalvelusopimuksen.

Oikaisuvaatimuksen perusteluissa todetaan mm., että lehti-ilmoituksessa on pyydetty tarjousta ajalle 1.2.2007-31.12.2009 ja tarjouspyyntöasiakirjoissa tarjousta pyydettiin ajalle 1.2.2007-31.12.2008. Lautakunnan päätös on vuosiksi 2007-2009.

Liite nro: 11

Lisätietoja antavat logistiikkapäällikkö Laila Härkönen, puh. (08) 6156 2076, 044-270 4728 ja vs. vanhuspalvelujohtaja Anna Riitta Airaksinen, puh. (08) 6156 5691, 044-797 0320 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska lautakunta päätti kokouksessaan 21.3.2007 § 66, että sotainvalidien tuki- ja kotipalveluiden edellinen (15.12.2006 päättynyt) tarjouskierros keskeytetään ja käynnistetään uusi tarkennettu tarjouskierros välittömästi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 

©