Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 18.04.2007 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 18.04.2007 / Pykälä 110Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 110
18.04.2007

Ilmoitusasiat

STLTK § 110

1) Markkinaoikeus on 15.3.2007 saapuneella kirjeellään lähettänyt tiedoksi Juha Ruususen ja Janne Suutarin, Kainuun ensihoito- ja sairaankuljetus Oy -nimisen perustettavan yhtiön lukuun markkinaoikeudelle lähettämän täsmennyksen oikeudenkäyntikuluvaatimukseen.

6.3.2007 pyydettynä tarkennuksena hakijat esittävät markkinaoikeudelle, että Kainuun maakunta -kuntayhtymä tulee määrätä korvaamaan hakijalle muutoksenhakuprosessista aiheutuneet oikeudenkäyntikulut 5.548,56 euroa laillisine korkoineen.

2) Maakuntahallitus I on 12.3.2007 § 74 päättänyt, että terveyden edistämisen laatusuositukset otetaan käyttöön maakuntahallinnossa ilman erillisiä strategioita ja hyvinvointikertomuksia ottamalla huomioon suositukset eri suunnitelmien ja seurantaraporttien laadinnassa.

Maakuntahallitus päätti haastaa Kainuun kunnat ottamaan käyttöönsä terveyden edistämisen laatusuositukset. Päätöksessään maakuntahallitus edellyttää, että sosiaali- ja terveystoimiala ja Savuton maakunta -työryhmä järjestävät terveyden edistämisen laatusuosituksien käyttöönottoa tukevaa koulutusta ja opastusta eri toimijoille ja kunnille.

Maakuntahallitus on laajentanut Savuton maakunta -työryhmän tehtävää vastaamaan suosituksen toimeenpanosta ja muuttanut työryhmän nimen Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmäksi.

3) Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto on 28.3.2007 saapuneella ilmoituksellaan OLH-2007-01147/So-35 ilmoittanut, että Suomussalmen Kuntoutuspalvelut avoin yhtiö on lopettanut toimintansa 1.4.2007.

4) Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto on 28.3.2007 saapuneella ilmoituksellaan OLH-2007-01148/So-35 ilmoittanut, että Avoin yhtiö fysikaalinen hoitolaitos Ämmänsaaren Kuntoutus on lopettanut toimintansa 1.4.2007.

5) Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosastolta 30.3.2007 saapunut ilmoitus OLH-2007-01337/So-62 valtionkorvauksen maksamisesta erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan tammi-huhtikuulle 2007 yhteensä 15.808 euroa. Erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan Kainuun maakunta -kuntayhtymälle vuonna 2007 maksettavan korvauksen suuruus on sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti yhteensä 47.424 euroa.

6) Maakuntavaltuusto on 26.2.2007 § 24 myöntänyt Kaisa Toloselle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä ja valinnut sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseneksi varajäsen Anja Jokelaisen ja uudeksi varajäseneksi Maija Koposen.

7) Maakuntavaltuusto on 26.2.2007 § 27 hyväksynyt sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen sosiaalityöntekijän viran perustamisesta Kainuuseen tulevaan lastensuojelun sijaishuoltoyksikköön.

8) Sosiaali- ja terveystoimiala on 23.3.2007 hakenut Korkeimmalta hallinto-oikeudelta muutosta Oulun hallinto-oikeuden 21.2.2007 tekemään päätökseen numero 07/0082/1. Valituksessa on vaadittu em. päätöksen kumoamista siltä osin kuin siinä on kumottu Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johtajan 31.10.2005 ja sosiaali- ja terveyslautakunnan 14.12.2005 tekemät päätökset.

Valituskirjelmä esitellään yksityiskohtaisemmin lautakunnan kokouksessa.

9) Kotipalvelu Auringolla Oy/toimitusjohtaja Arja Lehto on 4.4.2007 saapuneella kirjeellään ilmoittanut, että Kainuun Hoiva- ja hoito-osuuskunta Aurinkoinen on muuttanut yhtiömuodon ja nimen. Uusi yhtiömuoto on osakeyhtiö ja ytiryksen nimi on Kotipalvelu Auringolla Oy. Y-tunnus (1108835-1) ja kaupparekisterinumero (725.405) eivät muutu.

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

©