Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 18.04.2007 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 18.04.2007 / Pykälä 111Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 111
18.04.2007

Pöytäkirjat

STLTK § 111

Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunnan 2.3.2007 pidetyn kokouksen 2/2007 pöytäkirja on lautakunnan kokouksessa nähtävillä.

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen pöytäkirjaan merkittyjä päätöksiä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

©